REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1232
Tytuł: Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary
Inne tytuły: A dialogue of salvation in the context of the Year of Faith
Autorzy: Turowski, Wojciech
Słowa kluczowe: faith
dialogue
salvation
wiara
dialog
zbawienie
Data wydania: 2012
Data dodania: 10-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 11/2, 2012, s. 79-91
Abstrakt: A dialogue of salvation the Church has today aims not only at interpersonal contacts to know each other, people’s wishes and views. It is something more, because it bears the features of the unity and dialogue within the Holy Trinity. For those who believe, Jesus is the image of such a dialogue. His person much affects the quality of different dialogues the world is having nowadays. Today Christianity and the person of Jesus Christ are pushed on to the sidelines and belittled, and even fought. The Year of the Faith in the Church is a good opportunity for reflecting on its nature and message. It is an opportunity to grasp the saving dialogue God has with his people. The leading theme set by Benedict XVI for this year is a challenge for all the members of the Mystical Body of Christ. Hence it is necessary to have a saving dialogue with the contemporary world through a priestly reception of the sources of faith and one’s personal testimony of faith.
Afiliacja: Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
Opis: Ks. Wojciech Turowski
URI: http://hdl.handle.net/11320/1232
DOI: 10.15290/rtk.2012.11.2.06
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2012, tom XI/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_11.2_2012_Turowski.pdf215,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.