REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12088
Tytuł: “With an Open Soul and Heart”: Nikita Khrushchev’s Translated Messages to the American People
Inne tytuły: „Z otwartą duszą i otwartym sercem”: tłumaczenie przekazu Nikity Chruszczowa do narodu amerykańskiego
Autorzy: Carter, Elena V.
Słowa kluczowe: metaphor
Nikita Khrushchev
the concept of “heart”
the concept of “soul”
translation
Data wydania: 2021
Data dodania: 23-lis-2021
Wydawca: University of Bialystok Publishing House
Źródło: Reproducibility of multiword expressions in paremiological and linguo-cultural studies, editor Joanna Szerszunowicz, Białystok 2021, s. 177-192
Seria: Intercontinental Dialogue on Phraseology;10
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, Białystok 10-12 września 2018
Abstrakt: Linguistic and cultural differences cause significant challenges while translating metaphorical expressions and transferring them from one language and culture to another. This paper provides a comparative cross-linguistic analysis of the store of metaphorical conceptions of soul and heart employed in the political speeches of Soviet Premier Nikita Khrushchev during his two visits to the USA (1959–1960) and its English translations. The article aims to discover how phraseological units containing the words soul and heart are translated from Russian into English, as well as how conceptual and linguistic metaphors in these languages reveal differences and similarities, both in conceptual structure and in culture.
Ze względu na fakt, że rozumienie takiego abstrakcyjnego konceptu jak dusza jest niemal całkowicie metaforyczne w artykule podjęto próbę zbadania paralelnego korpusu metaphor odnoszących się do duszy użytych w przemówieniach politycznych sowieckiego przywódcy Nikity S. Chruszczowa (w rosyjskim i angielskim tłumaczeniu) podczas jego wizyt w Ameryce w 1959 i 1960. Artykuł zawiera również analizę komparatywną systemu metafor serca mającą na celu wskazanie podobieństw i różnic wśród konceptualnych i językowych metafor w badanych językach. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystane strategie translatorskie, za pomocą których przeniesiono metaforyczne połączenia wyrazowe z jednego języka i obszaru kulturowego do drugiego.
Afiliacja: Saint Petersburg Mining University, Russia
URI: http://hdl.handle.net/11320/12088
ISBN: 978–83–7431–716–0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2459-1787
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by University of Bialystok, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, 10-12 września 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_V_Carter_With_an_Open_Soul_and_Heart.pdf164,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)