REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1203
Tytuł: Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci
Inne tytuły: The eschatological dimension of human suffering and death
Autorzy: Zabielski, Józef
Słowa kluczowe: suffering
death
human existence
sense and advisability of life
dying
life wisdom
eternity
eschatology
cierpienie
śmierć
ludzka egzystencja
sens i cel życia
umieranie
mądrość życia
szczęście
wieczność
eschatologia
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 219-230
Abstrakt: Suffering and death, being inherent elements of an individual’s life, are a challenge for everyone and for the whole mankind. This reality requires appropriate approach, which is to accept these facts and experience suffering and death wisely. It means appropriate recognition of the sense and advisability of this reality. This imperative is even more relevant today, when the fear of suffering and death becomes an obsession for the people of the technical civilisation. The recognition of the sense of suffering and the advisability of life allows an individual experience each stage of his life actively and responsibly. The author weighs the problem taking into account the following dimensions: 1) suffering and death and the components of the existence, 2) experiencing suffering as the way of discovering eternity, 3) dying and death ass passing into eternity.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opis: Ks. Józef Zabielski,
URI: http://hdl.handle.net/11320/1203
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.13
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Zabielski.pdf238,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.