REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1202
Tytuł: Etos mnicha wojownika w kontekście teologii wojny na podstawie Reguły Templariuszy i Pochwały Nowego Rycerstwa św. Bernarda z Clairvaux
Inne tytuły: The ethos of a knight-monk in the context of the theology of war on the basis of The Rule of the Knights Templar and The Praise of the New Knighthood by Bernard of Clairvaux
Autorzy: Komarnicki, Konrad Filip
Słowa kluczowe: The Knights Templar
the ethos of a monk-warrior
theology of war
St. Bernard of Clairvaux
spiritual combat
physical combat
monastic rule
templariusze
etos mnicha wojownika
teologia wojny
św. Bernard z Clairvaux
walka duchowa
walka fizyczna
reguła zakonna
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 197-218
Abstrakt: The author analyses and interprets the ethos of a knight-monk in the context of theology of war included in the Rule of the Knights Templar and the writings by Bernard of Clairvaux. He refers to theological, cultural and moral aspects of the life in the Middle Ages. His presentation of the features of a monk and a Christian soldier shows similarities between the two lifestyles. The Order of the Knights Templar was based on fight and obedience. These two elements can also be found in the life of a religious. Feudal and ecclesiastical hierarchy were based on obedience, fighting was also part of a monk’s life. A religious was obliged to fight, however, not against ‘flesh and blood’. He was to combat his carnal desires and be constantly alert. The Rule of the Knights Templar combined the elements of a contemplative and active lives, which made it a crucial document in the history of the Church. It attempted at creating a coherent ethos of a warrior-monk. Its authors aimed at giving the Knights Templar the tools to combine the earthly, ‘material’ and spiritual life, putting the emphasis on temperance. It was not possible for them to lead the life modelled upon the life of the secular knights and enjoy its pleasures and exaggerate mortifications and the zeal in prayer.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/1202
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.12
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Komarnicki.pdf292,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.