REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1201
Tytuł: L’Exultet – une catéchèse vécue
Inne tytuły: Exsultet – żywą katechezą
The Exsultet as a living catechesis
Autorzy: Jakoniuk, Leszek Mariusz
Słowa kluczowe: Exsultet
katecheza
liturgia
modlitwa
obraz
typologia biblijna
śpiew
czuwanie
the Exsultet
catechesis
liturgy
prayer
image
biblical typology
chant
keeping a vigil
Exultet
catéchèse
liturgie
prière
image
typologie biblique
chant
veillée pascale
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 175-195
Abstrakt: Exsultet postrzegany jest często jako tekst mający swoją historię, konkretną strukturę, słownictwo, zróżnicowaną linię melodyczną. To jedna, zewnętrzna strona Orędzia wielkanocnego. Nie można jednak zapomnieć o wewnętrznym jego wymiarze. Autor analizując tekst w świetle liturgii paschalnej ukazuje Exsultet w odmienny niż dotychczas to robiono sposób. Poszukując jego katechetycznego wymiaru ukazuje Orędzie paschalne jako szkołę modlitwy odwołującą się do typologii biblijnej, liturgicznego czasu, konkretnych znaków, obrazów. Dostrzega tekst, który ożywa w liturgii, gdy jest śpiewany.
The Exsultet is sometimes perceived as a text with its own history, concrete structure, lexicon and the melody with a changing melody line. This is one, external aspect of the Easter message. However, its internal dimension also cannot be forgotten. The author analyses the text in the light of the Easter Liturgy, looking at the Exsultet in a different way. On his seeking its catechetical dimension, he interprets the Easter message as a school of prayer. In his analysis he refers to the Bible typology, the liturgical time, concrete signs and images. He interprets the text as a message that becomes lively when it is chanted.
Afiliacja: Université de Strasbourg
Opis: Ks. Leszek Mariusz Jakoniuk
URI: http://hdl.handle.net/11320/1201
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.11
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Jakoniuk.pdf315,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.