REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1201
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJakoniuk, Leszek Mariusz-
dc.date.accessioned2014-07-09T10:36:53Z-
dc.date.available2014-07-09T10:36:53Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 175-195pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/1201-
dc.descriptionKs. Leszek Mariusz Jakoniukpl
dc.description.abstractExsultet postrzegany jest często jako tekst mający swoją historię, konkretną strukturę, słownictwo, zróżnicowaną linię melodyczną. To jedna, zewnętrzna strona Orędzia wielkanocnego. Nie można jednak zapomnieć o wewnętrznym jego wymiarze. Autor analizując tekst w świetle liturgii paschalnej ukazuje Exsultet w odmienny niż dotychczas to robiono sposób. Poszukując jego katechetycznego wymiaru ukazuje Orędzie paschalne jako szkołę modlitwy odwołującą się do typologii biblijnej, liturgicznego czasu, konkretnych znaków, obrazów. Dostrzega tekst, który ożywa w liturgii, gdy jest śpiewany.pl
dc.description.abstractThe Exsultet is sometimes perceived as a text with its own history, concrete structure, lexicon and the melody with a changing melody line. This is one, external aspect of the Easter message. However, its internal dimension also cannot be forgotten. The author analyses the text in the light of the Easter Liturgy, looking at the Exsultet in a different way. On his seeking its catechetical dimension, he interprets the Easter message as a school of prayer. In his analysis he refers to the Bible typology, the liturgical time, concrete signs and images. He interprets the text as a message that becomes lively when it is chanted.pl
dc.language.isofrpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectExsultetpl
dc.subjectkatechezapl
dc.subjectliturgiapl
dc.subjectmodlitwapl
dc.subjectobrazpl
dc.subjecttypologia biblijnapl
dc.subjectśpiewpl
dc.subjectczuwaniepl
dc.subjectthe Exsultetpl
dc.subjectcatechesispl
dc.subjectliturgypl
dc.subjectprayerpl
dc.subjectimagepl
dc.subjectbiblical typologypl
dc.subjectchantpl
dc.subjectkeeping a vigilpl
dc.subjectExultetpl
dc.subjectcatéchèsepl
dc.subjectliturgiepl
dc.subjectprièrepl
dc.subjectimagepl
dc.subjecttypologie bibliquepl
dc.subjectchantpl
dc.subjectveillée pascalepl
dc.titleL’Exultet – une catéchèse vécuepl
dc.title.alternativeExsultet – żywą katecheząpl
dc.title.alternativeThe Exsultet as a living catechesispl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2013.12.2.11pl
dc.description.AffiliationUniversité de Strasbourgpl
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Jakoniuk.pdf315,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.