REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11656
Tytuł: Z problematyki kształcenia językowego VIII
Redaktor(rzy): Awramiuk, Elżbieta
Andrejewicz, Urszula
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
glottodydaktyka polonistyczna
specjalne potrzeby edukacyjne
logopedia
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: W obliczu nowych wyzwań edukacyjnych ściślejsza współpraca nauczyciela polonisty ze specjalistami innych dziedzin staje się koniecznością i niesie wielorakie korzyści. Głównym przedmiotem zainteresowania autorów monografii pozostaje język polski jako język ojczysty, stanowiący swoistą podstawę wszelkiej aktywności, w tym sprawności poznawczych, ale tom zawiera teksty poświęcone kształceniu językowemu widzianemu z różnych perspektyw. Artykuły zostały zgromadzone w pięciu częściach: I. Warsztat polonisty, II. Warsztat glottodydaktyka, III. Uczący się o specjalnych potrzebach edukacyjnych, IV. Logopedyczne aspekty kształcenia językowego oraz V. Język polski poza granicami.
Sponsorzy: Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu: 009/RID/2018/19
URI: http://hdl.handle.net/11320/11656
ISBN: 978-83-7431-649-1
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2020
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_problematyki_ksztalcenia_jezykowego_VIII.pdf8,55 MBAdobe PDFOtwórz
Z_problematyki_ksztalcenia_jezykowego_VIII_okladka.pdf210,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)