REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1158
Tytuł: Czy Ania jest aniołem? O percepcji wygłosowych segmentów nosowych we współczesnej polszczyźnie
Inne tytuły: Is Ann an angel? On perception of ultima nasal segments in contemporary Polish language
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: dyftong
diphtong
samogłoski nosowe
nasal vowels
odbiór dźwięków
sounds perception
Data wydania: 2006
Data dodania: 5-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. Bogusława Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 23-33
Konferencja: Konferencja naukowa "Wokół polszczyzny dawnej i obecnej", Białystok 15–17 maja 2006
Abstrakt: Phonetic-phonemic interpretation of ultima sounds corresponding to letters Ę, Ą is not clear. Children's notations on the stage of early writing skills prove that children hear diphtong pronuntiation in ultima, however, the interpretation of motivation of these mistakes is not clear. The article discusses the results of the experiment which aimed at examination of ways of reception of ultima groups corresponding to letters Ę and Ą. Obtained results cleary prove that the reception of researched segments is varied. Ultima segments Ą/OŁ, which are so cleary differentiated in spelling (comp. Anią - anioł), phonetics and spelling-phonics, are weakly differentiated in speaking(in isolation). Perception of sound of speech is partial, mostly dominated by the context and the attitude of a recipient and hes/her way of ascribing meaning.
Fonetyczno-fonologiczna interpretacja wygłosowych dźwięków odpowiadających literom Ę, Ą jest niejednoznaczna. Dziecięce zapisy na początkowym etapie przyswajania istoty pisma dowodzą, że dzieci słyszą w wygłosie realizację dyftongiczną, jednak interpretacja powodów powstawania tych błędów jest niejasna. W artykule omówiono rezultaty eksperymentu, którego celem było zbadania percepcji wygłosowych grup odpowiadających literom Ę i Ą. Uzyskane rezultaty dowodzą, że percepcja jest zróżnicowana. Wygłosowe segmenty Ą/OŁ, tak wyraźnie różnicowane w ortografii (por. Anią - anioł), w mowie (w izolacji) są stosunkowo słabo różnicowane. Percepcja dźwięków mowy jest częściowa, w dużej mierze zdominowana kontekstem oraz nastawieniem odbiorcy i jego sposobem przypisywania znaczenia.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1158
ISBN: 978-83-7431-110-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright © by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_O_precepcji_wyglosowych_segmentow_2006.pdf881,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)