REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1158
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorAwramiuk, Elżbieta-
dc.date.accessioned2014-07-05T07:21:01Z-
dc.date.available2014-07-05T07:21:01Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationWokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. Bogusława Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 23-33pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-110-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/1158-
dc.description.abstractPhonetic-phonemic interpretation of ultima sounds corresponding to letters Ę, Ą is not clear. Children's notations on the stage of early writing skills prove that children hear diphtong pronuntiation in ultima, however, the interpretation of motivation of these mistakes is not clear. The article discusses the results of the experiment which aimed at examination of ways of reception of ultima groups corresponding to letters Ę and Ą. Obtained results cleary prove that the reception of researched segments is varied. Ultima segments Ą/OŁ, which are so cleary differentiated in spelling (comp. Anią - anioł), phonetics and spelling-phonics, are weakly differentiated in speaking(in isolation). Perception of sound of speech is partial, mostly dominated by the context and the attitude of a recipient and hes/her way of ascribing meaning.pl
dc.description.abstractFonetyczno-fonologiczna interpretacja wygłosowych dźwięków odpowiadających literom Ę, Ą jest niejednoznaczna. Dziecięce zapisy na początkowym etapie przyswajania istoty pisma dowodzą, że dzieci słyszą w wygłosie realizację dyftongiczną, jednak interpretacja powodów powstawania tych błędów jest niejasna. W artykule omówiono rezultaty eksperymentu, którego celem było zbadania percepcji wygłosowych grup odpowiadających literom Ę i Ą. Uzyskane rezultaty dowodzą, że percepcja jest zróżnicowana. Wygłosowe segmenty Ą/OŁ, tak wyraźnie różnicowane w ortografii (por. Anią - anioł), w mowie (w izolacji) są stosunkowo słabo różnicowane. Percepcja dźwięków mowy jest częściowa, w dużej mierze zdominowana kontekstem oraz nastawieniem odbiorcy i jego sposobem przypisywania znaczenia.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectdyftongpl
dc.subjectdiphtongpl
dc.subjectsamogłoski nosowepl
dc.subjectnasal vowelspl
dc.subjectodbiór dźwiękówpl
dc.subjectsounds perceptionpl
dc.titleCzy Ania jest aniołem? O percepcji wygłosowych segmentów nosowych we współczesnej polszczyźniepl
dc.title.alternativeIs Ann an angel? On perception of ultima nasal segments in contemporary Polish languagepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holderCopyright © by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006pl
dc.description.referencesAwramiuk E., 2004, Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcia głoski i litery, „Poradnik Językowy", z. 5, s. 43-54.pl
dc.description.referencesAwramiuk E., 2006, Przyswajanie istoty pisma alfabetycznego przez polskie dziecko, [w:] Dysleksja rozwojowa - zagadnienia podstawowe, red. G. Krasowicz-Kupis, Lublin (przyjęte do druku).pl
dc.description.referencesKaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, wyd. III, Lublin.pl
dc.description.referencesKlebanowska B.,1990, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa.pl
dc.description.referencesŁobacz P., 1985, Fonetyczno-leksykalne interakcje w percepcji mowy, Poznań.pl
dc.description.referencesMadelska L., Witaszek-Samborska M.,1998, Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń, wyd. IV poprawione, Poznań.pl
dc.description.referencesOstaszewska D., Tambor J„ 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesRocławski B., 1982, iródła informacji o funkcjonowaniu systemu fonologicznego, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, s. 62-69.pl
dc.description.referencesSaloni Z., 1970, Odbicie współczesnych tendencji w wymowie samogłosek nosowych w błędach ortograficznych uczniów, [w:] W służbie nauce i szkole, Warszawa, s. 95-97.pl
dc.description.referencesSawicka I., 1995, Fonologia, [w:] Wróbel H., (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, Kraków, s. 107-188.pl
dc.description.referencesStarz R., 2000, Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10-14 lat, Kielce.pl
dc.description.referencesStieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesŚwidziński M., 1997, Elementy gramatyki opisowej języka polskiego. Materiały do ćwiczeń. Seria szósta, Warszawa.pl
dc.description.referencesWierzchowska B., 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.pl
dc.description.referencesWiśniewski M., 1998, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. II, Toruń.pl
dc.description.referencesWójtowiczowa J., 1993, Bilans fonetyczny, „Język Polski" LXXIII, s. 88-91.pl
dc.description.referencesZarębina M., 1965, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Warszawa-Wrocław-Kraków.pl
dc.identifier.citation2Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. Bogusława Nowowiejskiegopl
dc.conferenceKonferencja naukowa "Wokół polszczyzny dawnej i obecnej", Białystok 15–17 maja 2006pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_O_precepcji_wyglosowych_segmentow_2006.pdf881,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)