REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1116
Tytuł: Kategorie onimiczne średniowiecznej polszczyzny w Kronice Janka z Czarnkowa
Inne tytuły: Onimic categories in the medieval polish language in Janko of Czarnkow Chronicle
Autorzy: Iglewska, Sylwia
Słowa kluczowe: onomastics
anthroponymy
monomial formations
definite descriptions
analytical formations
synthetic formations
anthroponomical appelativa
proto names of foreign origin
onomastyka
antroponimia
formacje jednoimienne
deskrypcje określone
formacje analityczne
formacje syntetyczne
apelatywa antroponimiczne
protonazwiska obcego pochodzenia
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 83-95
Abstrakt: Janko of Czarnków Chronicle has been subject to the onomastic analysis. In consequence, 324 naming formations have been excerpted. The first onimic category distinguished in Chronicle are monomial formations. In the oldest source materials we may observe that apart from a single proper noun, there appear different kinds of notions allowing more precise characteristic. Z. Kowalik-Kaleta named them individual terms. There was a tendency to group them directly after a single proper noun. This is how definite descriptions originated. Elaborated definite descriptions were avoided and abbreviated forms were preferable. Locative prepositional phrases originated from locative descriptions. Patronymic descriptions transformed into synthetic forms with nominal suffixes: -ic, -icz, -owic, -owicz, -ek, -ka, -ko, -ik, -yk, -czyk, -ec, -ak, -czak, -ę, -ęta. Analytical locative prepositional phrases transformed into synthetic adjectival forms into -ski, -sky. Moreover, in Janko of Czarnków Chronicle we may distinguish such onimic categories as anthroponomical appelativa and proto names of foreign origin. On the basis of the analyzed linguistic material it should be concluded that medieval Polish language used different onimic categories.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
E-mail: sylwiaigl@poczta.fm
URI: http://hdl.handle.net/11320/1116
DOI: 10.15290/baj.2013.13.06
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Iglewska.pdf156,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.