REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1115
Tytuł: Polska i rosyjska rodzina wyrazów pochodzących od ps. *rǫka. Wybrane zagadnienia
Inne tytuły: The polish and russian family of words coming from proto-slavic *rǫka. Selected issues
Autorzy: Behrendt, Sonia
Słowa kluczowe: Russian language
Polish language
derivatives from Proto-Slavic *rǫka
acronyms
cultural conditionings
język rosyjski
język polski
pochodzące od prasłowiańskiego *rǫka
akronimy
uwarunkowania kulturowe
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 29-38
Abstrakt: A purpose of this article is to compare Polish and Russian word families formed from the Proto-Slavic lexeme *rǫka. 90 derivatives whose word-formation basis is the lexeme hand have been excerpted from Dictionary of Polish Language edited by M. Szymczak whereas 143 words deriving from the Russian word рука have been found in Словаре русского языка edited by A. P. Jewgieniewa. Despite quantitative differences, a number of common lexis in the Polish language group amounts to 48% whereas in the Russian group to 55%. Apart from the statistics, the article focuses on two detailed issues in the scope of differences in shaping lexical resources of word families coming from Proto-Slavic *rǫka in the Polish and Russian languages. The first difference involves morphological distinctions resulting from inherent tendencies of the Russian language to create acronyms such as технорук, военрук that do not exist in the Polish language. The second difference discussed here are cultural conditionings which influenced the creation of lexical distinctions in both languages certified in such word pairs as: podręcznik [handbook] – учебник, ręcznik [towel] – полотенце, rękawicznik [glove maker] – перчаточник, krótkowzroczność [shortsightedness] – близорукость, oklaski [clapping] – рукоплескания, umywalka [sink] – рукомойник, dwulicowiec [two-faced] – двурушник.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/1115
DOI: 10.15290/baj.2013.13.02
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Behrendt.pdf134,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.