REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1098
Tytuł: The auditory priming effect in Japanese learners of English: effects of voice specificity and word stress patterns
Inne tytuły: Efekty torowania słuchowego u Japończyków uczących się języka angielskiego jako obcego: wpływy specyfiki głosu i schematów akcentowych
Autorzy: Hori, Tomoko
Sugiura, Kaori
Słowa kluczowe: auditory priming
phonological representation
voice
stress patterns
torowanie słuchowe
reprezentacja fonologiczna
głos
schematy akcentowe
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 67-81
Abstrakt: This study investigated whether and to what extent stimulus characteristics such as voices (same vs. different) and stress patterns (strong–weak vs. weak– strong) influence the auditory priming effect. The experiment involved 20 Japanese participants learning the English language, who were asked to listen to English words (half of them in the same voice or stress pattern as in a prior study session) and repeat them as quickly and accurately as possible. The participants were significantly faster at initiating word production, when the word was spoken in the same voice in the study and test phase. Our results also revealed that neither English proficiency nor stress patterns had any influence on the priming effect.
Celem artykułu jest wyjaśnienie, czy – a jeśli tak, to w jakim stopniu – dwie cechy bodźca, mianowicie głos (ten sam / inny) i schemat akcentowania (mocny – słaby / słaby – mocny), wpływają na rezultaty torowania słuchowego. W eksperymencie badawczym uczestniczyło 20 Japończyków uczących się języka angielskiego jako obcego, którzy byli proszeni o wysłuchanie i powtórzenie angielskich wyrazów jak najszybciej i najdokładniej (połowa z nich była wypowiedziana tym samym głosem lub miała taki sam schemat akcentowy jak w poprzedniej sesji). Uczestnicy badania zaczynali wypowiadać słowa znacznie szybciej, kiedy wyraz był wypowiadany tym samym głosem. Przeprowadzone badanie wykazało również, że ani biegła znajomość języka angielskiego, ani schematy akcentowe nie miały wpływu na efekt torowania.
Afiliacja: Tomoko Hori - Tokyo National College of Technology; Kaori Sugiura - Ritsumeikan University
URI: http://hdl.handle.net/11320/1098
DOI: 10.15290/baj.2013.13.05
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Hori_Sugiura.pdf122,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.