REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10845
Tytuł: Phraseological Competence and Stability of Structure in Phraseological Units
Inne tytuły: Competencia fraseológica y estabilidad de la estructura en las unidades fraseológicas
Autorzy: Ćavar, Ana
Vidović Bolt, Ivana
Słowa kluczowe: communicative competence
modification of PU structure
internal substitution of PU components
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2021
Wydawca: University of Bialystok Publishing House
Źródło: Applied Linguistics Perspectives on Reproducible Multiword Units: Foreign Language Teaching and Lexicography, editors Joanna Szerszunowicz, Ewa Gorlewska, Białystok 2020, s. 13-29
Seria: Intercontinental Dialogue on Phraseology;8
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, Białystok 10-12 września 2018
Abstrakt: The purpose of this paper is to examine the correlation between linguistic communicative competence of Croatian native speakers and the comprehension of phraseological units (PUs) with established form and fixed structure. The fixed structure is considered to be a relative feature in studies on PUs, mainly because of variations in different characters. However, it is obvious that modifications (or deviations from the form) in which PUs are most often found in writing are still subject to additional considerations and examinations. In order to examine this issue, a research was carried out in the seventh grade of elementary school and the second grade of high school. The purpose of the research materials was to examine to what extent Croatian native speakers consider PUs as linguistic units with a fixed structure, i.e. whether they find acceptable even the PUs with internal substitution of components.
El presente trabajo indaga sobre el desarrollo de la competencia fraseológica en adolescentes de trece y dieciséis años, si las modificaciones estructurales de unidades fraseológicas (UF) en croata como su lengua materna, las consideran aceptables. Los resultados muestran que los participantes consideran las modificaciones estructurales de las UF aceptables hasta cierto punto, sobre todo las modificaciones que implican la sustitución de componentes normalmente fijos en la unidad fraseológica, y que la aceptabilidad de las estructuras fraseológicas modificadas disminuye con el desarrollo de la competencia fraseológica.
Afiliacja: Ana Ćavar - University of Zagreb, Croatia
Ivana Vidović Bolt - University of Zagreb, Croatia
URI: http://hdl.handle.net/11320/10845
ISBN: 978-83-7431-677-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3147-2698
0000-0002-8054-247X
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by University of Bialystok, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, 10-12 września 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Cavar_I_Vidovic_Bolt_Phraseological_Competence_and_Stability_of_Structure.pdf139,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.