REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1068
Tytuł: Komercyjny obraz sztuki jako narzędzie gier reklamowych
Inne tytuły: Commercial image of art as a tool of advertising games
Autorzy: Łuc, Izabela
Słowa kluczowe: image of culture
advertisement
consumerism
obraz kultury
reklama
konsumpcjonizm
Data wydania: 2012
Data dodania: 3-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 115-131
Abstrakt: The article focuses on the attempt at describing the commercial image of art as a tool of advertising games. The examples of advertisements selected for the presentation were analysed and interpreted using pragmalinguistic and cognitive research concepts. The problem of the advertising strategy described was discussed in two thematic categories: 1) direct references 2) indirect references to works of art and their typology by recognizing the mechanisms responsible for their creation and classifying the basic means which accompany such creation. The problem described was looked at within the context of communication and linguistic games, understood within a very wide sociocultural context of functioning.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
E-mail: izabela.luc@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1068
DOI: 10.15290/baj.2012.12.07
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Luc.pdf155,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.