REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10453
Tytuł: Tadeusza Micińskiego Noc rabinowa a Sen na kurhanie Janki Kupały – analiza porównawcza
Inne tytuły: “Noc rabinowa” (The Night of Mountain Ash / The Rabbi’s Night) of T. Mitsinsky’s and “Dream on the Barrow” of Yanka Kupala – Comparative Analysis
Autorzy: Nielepko, Helena
Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński
Young Poland
The Night of Mountain ash / The rabbi’s Night
Yanka Kupala
Dream on the barrow
Belarusian literatur
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 289-306
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: This article is devoted to comparative analysis drama “Noc rabinowa” (The Night of Mountain ash / The rabbi’s Night) of Tadeusz Miciński’s and “Dream on the barrow” of Yanka Kupala. Attention is sequentially drawn to the following aspects of these works: the place of action, or rather its space; action time; role of light; dream as an element organizing the structure of the work; characters: embodiment of evil, the main character undergoing reincarnation; similarity of the issues (which is the least surprising and characteristic of general symbolism): human life, his suffering and doubts.
Afiliacja: Grodzieński Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały, Białoruś
Nota biograficzna: HELENA NIELEPKO – doc. dr, pracownik Katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego w dziedzinie literatury (2006). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się między innymi twórczość literacka Tadeusza Micińskiego. Autorka monografii: Dramaturgiâ Tadeuša Micin’skogo: problematika i poètika: monografiâ (red. S.F. Musijenko, Grodno 2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10453
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4973-7594
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
H_Nielepko_Tadeusza_Micinskiego_Noc_rabinowa_a_Sen_na_kurhanie_Janki_Kupaly.pdf398,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)