REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10453
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorNielepko, Helena-
dc.date.accessioned2021-03-18T08:53:26Z-
dc.date.available2021-03-18T08:53:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 289-306pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10453-
dc.description.abstractThis article is devoted to comparative analysis drama “Noc rabinowa” (The Night of Mountain ash / The rabbi’s Night) of Tadeusz Miciński’s and “Dream on the barrow” of Yanka Kupala. Attention is sequentially drawn to the following aspects of these works: the place of action, or rather its space; action time; role of light; dream as an element organizing the structure of the work; characters: embodiment of evil, the main character undergoing reincarnation; similarity of the issues (which is the least surprising and characteristic of general symbolism): human life, his suffering and doubts.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectYoung Polandpl
dc.subjectThe Night of Mountain ash / The rabbi’s Nightpl
dc.subjectYanka Kupalapl
dc.subjectDream on the barrowpl
dc.subjectBelarusian literaturpl
dc.titleTadeusza Micińskiego Noc rabinowa a Sen na kurhanie Janki Kupały – analiza porównawczapl
dc.title.alternative“Noc rabinowa” (The Night of Mountain Ash / The Rabbi’s Night) of T. Mitsinsky’s and “Dream on the Barrow” of Yanka Kupala – Comparative Analysispl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteHELENA NIELEPKO – doc. dr, pracownik Katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego w dziedzinie literatury (2006). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się między innymi twórczość literacka Tadeusza Micińskiego. Autorka monografii: Dramaturgiâ Tadeuša Micin’skogo: problematika i poètika: monografiâ (red. S.F. Musijenko, Grodno 2015).pl
dc.description.AffiliationGrodzieński Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały, Białoruśpl
dc.description.referencesBrückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1: Od czasów przedhistorycznych do r. 1506, Kraków 1930.pl
dc.description.referencesFederowski M., Lud białoruski, Kraków 1897–1891.pl
dc.description.referencesGutowski W., W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeu sza Micińskiego, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesMiciński T., Noc rabinowa, w: tegoż, Utwory dramatyczne, wybór i oprac. T. Wróblewska, t. 1, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesPodraza-Kwiatkowska M., Somnabule. (O młodopolskiej konwencji onirycznej), „Teksty” 1973, nr 2, s. 64–79.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, red. W. Doroszewski (pierwodruk 1958–1969), przedruk elektroniczny 1997.pl
dc.description.referencesВасючэнка П., Драматургічная спадчына Янкі Купалы. Вопыт сучаснага прачытання, Мінск 1994, s. 10–12, 52–55.pl
dc.description.referencesГніламëдаў У., Янка Купала. Новы погляд: дапаможнік для настаўніка, Мінск 1995.pl
dc.description.referencesКупала Я., Сон на кургане, tegoż, Поўны збор твораў: у 9 т. t. 7: Драматычныя паэмы. П’есы, Мінск 2001, s. 34–111.pl
dc.description.referencesСанюк Д.К., Ідэалогія нацыянальнага адраджэння і эстэтычны парадокс у творчасці Я. Купалы, Міжнародныя купалаўскія чытанні: матэрыялы навуковай канферэнцыі, пад рэд. М.У. Мікуліча, Гродна 1999, s. 9–65.pl
dc.description.referencesСардараў А., Вечныя дарогі, „Спадчына” 1991, nr 3, s. 11.pl
dc.description.referencesТлумачальны слоўнік беларускай мовы: у пяці тамах, Мінск 1979, t. 3, s. 414.pl
dc.description.firstpage289pl
dc.description.lastpage306pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0002-4973-7594-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
H_Nielepko_Tadeusza_Micinskiego_Noc_rabinowa_a_Sen_na_kurhanie_Janki_Kupaly.pdf398,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)