REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10450
Tytuł: „Egzystencja rozbita”. Miciński, Przybyszewski, Geijerstam
Inne tytuły: “Existence Shattered”. Miciński, Przybyszewski, Geijerstam
Autorzy: Wojciechowski, Paweł
Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński
Stanisław Przybyszewski
Gustaf af Geijerstam
“broken existence”
novel
fin de siècle
“axiological nihilism”
“passive and active nihilizm”
philosophy turn of the 19th and 20th century
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 257-274
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: The text analyzes three novels from the beginning of the 20th century (Xiądz Faust Tadeusz Miciński, Dzieci szatana Stanisław Przybyszewski, Walka dusz Gustaf af Geijerstam). A glance into the content of these texts revealed the possibility of their comparison in the perspective of one category, which was called here the “broken existence”. In the scenery of the fatalistic turn of the 19th and 20th century, signal ing the approaching twilight of culture, agony of canons and codes hierarchizing existence – novel identifications of selected authors show the incoherence of reality, its decay, “passive and active nihilizm”/“axiological nihilism”. Heteronymous social and cultural transformations, human inclination to evil, greed, wickedness and drives, thanks to the novel recognitions of three writers, clarify that man can easily become a sower of multi-level evil, leading reality towards disaster.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Nota biograficzna: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), zatrudniony od 2019 roku na Wydziale Filologicznym UwB; wcześniej pracownik Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku. Autor książek: Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury (Lublin, 2010), Strumienie hiperłączy. Eseje ponowoczesne (Gdańsk, 2014) oraz wielu artykułów, studiów, szkiców i recenzji. W dorobku naukowym posiada liczne konferencje krajowe oraz międzynarodowe, publikacje w wydawnictwach uczelnianych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), wydawnictwach naukowych (w tym: TAiWPN Universitas, DiG); wykłady międzynarodowe (Szwecja, Hiszpania). Zainteresowania: literatura, filozofia, sztuka, kultura europejska XIX, XX i XXI wieku ze szczególnym uwyraźnieniem XIX- i XX-wiecznej Skandynawii; komparatystyka, interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, cyberkultura, literatura dla dzieci.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10450
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8826-5318
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Wojciechowski_Egzystencja_rozbita_Micinski_Przybyszewski_Geijerstam.pdf419,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)