REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10450
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWojciechowski, Paweł-
dc.date.accessioned2021-03-18T07:44:38Z-
dc.date.available2021-03-18T07:44:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 257-274pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10450-
dc.description.abstractThe text analyzes three novels from the beginning of the 20th century (Xiądz Faust Tadeusz Miciński, Dzieci szatana Stanisław Przybyszewski, Walka dusz Gustaf af Geijerstam). A glance into the content of these texts revealed the possibility of their comparison in the perspective of one category, which was called here the “broken existence”. In the scenery of the fatalistic turn of the 19th and 20th century, signal ing the approaching twilight of culture, agony of canons and codes hierarchizing existence – novel identifications of selected authors show the incoherence of reality, its decay, “passive and active nihilizm”/“axiological nihilism”. Heteronymous social and cultural transformations, human inclination to evil, greed, wickedness and drives, thanks to the novel recognitions of three writers, clarify that man can easily become a sower of multi-level evil, leading reality towards disaster.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectStanisław Przybyszewskipl
dc.subjectGustaf af Geijerstampl
dc.subject“broken existence”pl
dc.subjectnovelpl
dc.subjectfin de sièclepl
dc.subject“axiological nihilism”pl
dc.subject“passive and active nihilizm”pl
dc.subjectphilosophy turn of the 19th and 20th centurypl
dc.title„Egzystencja rozbita”. Miciński, Przybyszewski, Geijerstampl
dc.title.alternative“Existence Shattered”. Miciński, Przybyszewski, Geijerstampl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnotePAWEŁ WOJCIECHOWSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), zatrudniony od 2019 roku na Wydziale Filologicznym UwB; wcześniej pracownik Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku. Autor książek: Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury (Lublin, 2010), Strumienie hiperłączy. Eseje ponowoczesne (Gdańsk, 2014) oraz wielu artykułów, studiów, szkiców i recenzji. W dorobku naukowym posiada liczne konferencje krajowe oraz międzynarodowe, publikacje w wydawnictwach uczelnianych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), wydawnictwach naukowych (w tym: TAiWPN Universitas, DiG); wykłady międzynarodowe (Szwecja, Hiszpania). Zainteresowania: literatura, filozofia, sztuka, kultura europejska XIX, XX i XXI wieku ze szczególnym uwyraźnieniem XIX- i XX-wiecznej Skandynawii; komparatystyka, interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, cyberkultura, literatura dla dzieci.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Pracownia Komparatystyki Kulturowejpl
dc.description.referencesAteny – Rzym – Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008.pl
dc.description.referencesBrandell G., Svensk literatur 1900–1950. Realism och symbolism, Stockholm 1958.pl
dc.description.referencesBöök F., Analys och porträtt. Litteraturhistoriska studier, Stockholm och Lund 1962.pl
dc.description.referencesDen Svenska Litteraturen. Den storsvenska generationen 1890–1920, red. L. Lönnroth, S. Delblanc, Stockholm 1989.pl
dc.description.referencesGeijerstam G. af, Kampen om kärlek. Fyra noveller om äktenskap, Stockholm 1896.pl
dc.description.referencesGeijerstam G. af, Själarnas Kamp. Roman, I wyd., Stockholm 1904.pl
dc.description.referencesGeijerstam G. af, Walka dusz. Powieść, przekł. E. Rabicka, nakład „Bluszczu”, Warszawa 1913.pl
dc.description.referencesGordziałkowska Z., W samotności, Kraków 1910.pl
dc.description.referencesKurkiewicz M., Upadek i odrodzenie – messyński epizod w życiu księdza Fausta, „Ruch Literacki” 2003, z. 5.pl
dc.description.referencesMatuszek G., Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesMiciński T., Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985.pl
dc.description.referencesMiciński T., Xiądz Faust, oprac. tekstu, przypisy i posłowie W. Gutowski, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przekł. W. Berent, Warszawa 1908.pl
dc.description.referencesOlsson B., Algulin I. M. Fl., Litteraturens historia i Sverige, sjätte upplogan, Riga 2013.pl
dc.description.referencesPiotrowska E., Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku. Od narodowego konserwatyzmu do globalizmu, Poznań 2006.pl
dc.description.referencesPrzybyszewski S., Dzieci szatana: powieść, Warszawa 1927.pl
dc.description.referencesPrzybyszewski S., Dzieci szatana: powieść, oprac. tekstu, nota edytorska, przypisy i posł. G. Matuszek, Kraków 1993.pl
dc.description.referencesSimon J., Filozofia znaku, przekł. J. Merecki, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesZawadzki A., Literatura a myśl słaba, Kraków 2009.pl
dc.description.firstpage257pl
dc.description.lastpage274pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0001-8826-5318-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Wojciechowski_Egzystencja_rozbita_Micinski_Przybyszewski_Geijerstam.pdf419,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)