REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10428
Tytuł: Artur Górski i Tadeusz Miciński. O powinowactwach ideowych kilka nowych spostrzeżeń
Inne tytuły: Artur Górski and Tadeusz Miciński. Some New Observations on Ideological Affinity
Autorzy: Kieżuń, Anna
Słowa kluczowe: Young Poland
generational experience
Artur Górski
Tadeusz Miciński
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 169-185
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: The author focuses her attention on mutual relations between Artur Górski (1870–1959) and Tadeusz Miciński (1873–1918) in the context of ideological and artistic discussions among representatives of the Young Poland generation. In consideration of the contribution that the two writers made to the shaping of the cultural selfawareness of their generation, the paper offers an analysis of the “points of contact” in their creative biographies. Using previously unanalysed letters, the author provides detailed accounts of mutual contacts between Górski and Miciński in the years 1897–1900. The biographical and factual conclusions of the paper create a new perspective for comparative interpretations of their works.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Literatury Współczesnej i Dawnej
Nota biograficzna: ANNA KIEŻUŃ – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Dawnej w Katedrze Współczesności i Tradycji Literackiej. Zainteresowania badawcze: koncepcje historiozoficzne, mit, legenda historyczna w literaturze przełomu XIX i XX wieku; dwudziestowieczna świadomość kulturowa wobec tradycji romantyzmu polskiego (pisarze, krytycy, teoretycy kultury), problematyka neoromantycznej Młodej Polski (literatura i krytyka odrodzeńcza w perspektywie historii idei). Autorka książek: Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa Nowaczyńskiego (1993), Śladami tradycji. Studia i szkice o pisarzach Młodej Polski i Dwudziestolecia (2004); Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego (2006), Przez kresy: literackie peregrynacje od mitu do rzeczywistości (2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10428
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5390-3567
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kiezun_Artur_Gorski_i_Tadeusz_Micinski.pdf385,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)