REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10428
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKieżuń, Anna-
dc.date.accessioned2021-03-17T11:41:42Z-
dc.date.available2021-03-17T11:41:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 169-185pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10428-
dc.description.abstractThe author focuses her attention on mutual relations between Artur Górski (1870–1959) and Tadeusz Miciński (1873–1918) in the context of ideological and artistic discussions among representatives of the Young Poland generation. In consideration of the contribution that the two writers made to the shaping of the cultural selfawareness of their generation, the paper offers an analysis of the “points of contact” in their creative biographies. Using previously unanalysed letters, the author provides detailed accounts of mutual contacts between Górski and Miciński in the years 1897–1900. The biographical and factual conclusions of the paper create a new perspective for comparative interpretations of their works.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectYoung Polandpl
dc.subjectgenerational experiencepl
dc.subjectArtur Górskipl
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.titleArtur Górski i Tadeusz Miciński. O powinowactwach ideowych kilka nowych spostrzeżeńpl
dc.title.alternativeArtur Górski and Tadeusz Miciński. Some New Observations on Ideological Affinitypl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteANNA KIEŻUŃ – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Dawnej w Katedrze Współczesności i Tradycji Literackiej. Zainteresowania badawcze: koncepcje historiozoficzne, mit, legenda historyczna w literaturze przełomu XIX i XX wieku; dwudziestowieczna świadomość kulturowa wobec tradycji romantyzmu polskiego (pisarze, krytycy, teoretycy kultury), problematyka neoromantycznej Młodej Polski (literatura i krytyka odrodzeńcza w perspektywie historii idei). Autorka książek: Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa Nowaczyńskiego (1993), Śladami tradycji. Studia i szkice o pisarzach Młodej Polski i Dwudziestolecia (2004); Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego (2006), Przez kresy: literackie peregrynacje od mitu do rzeczywistości (2017).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Zakład Literatury Współczesnej i Dawnejpl
dc.description.referencesFloryńska H., Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu, Wrocław 1976.pl
dc.description.referencesGrzelak W., Cyganeria z „Udziałowej”, Warszawa 1965.pl
dc.description.referencesGórski A., Błędne dusze, „Ateneum” 1901, t. 1.pl
dc.description.referencesGórski A. (Obojętny), Felieton tygodniowy „Z życia”, „Życie” 1897, nr 1 okazowy.pl
dc.description.referencesGórski A. (Quasimodo), Młoda Polska, Felieton nie posłany na konkurs „Słowa Polskiego”, „Życie” 1898, nr 15, 16, 18, 19, 24, 25.pl
dc.description.referencesGórski A., Spowiedź poety, „Życie” 1899, nr 4.pl
dc.description.referencesGórski A., Tadeusz Miciński w Krakowie (1895–1901), w: Miscellanea literackie 1864–1910, red. S. Pigoń, Wrocław 1957.pl
dc.description.referencesGórski A., Włodzimierz Tetmajer. [Żeńcy, Racławice, Kantyczki], „Życie” 1899, nr 13.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesIrzykowski K., rec. „Ślubów” Artura Górskiego, „Robotnik” 1928, nr 318.pl
dc.description.referencesKieżuń A., Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego, Białystok 2006.pl
dc.description.referencesKonarski S., Początki ruchu postępowo-radykalnego w Uniwersytecie Jagiellońskim (1880–1896), w książce pod red. H. Dobrowolskiego, M. Francicia, S. Konarskiego, Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie, Kraków 1962.pl
dc.description.referencesKuderowicz Z., Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu, Wrocław 1980.pl
dc.description.referencesKuderowicz Z., Historia i wartości integrujące. Koncepcje historiozoficzne w publicystyce Tadeusza Micińskiego, w książce pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Studia o Tadeuszu Micińskim, Kraków 1979.pl
dc.description.referencesLinkner T., Z juweniliów Tadeusza Micińskiego, Gdańsk 2016.pl
dc.description.referencesMaciejowski (Sewer) I., Do Tadeusza Micińskiego. Do Marii i Wacława Wolskich, listy zebrał i oprac. S. Pigoń, Miscellanea literackie 1864–1910, Wrocław 1957.pl
dc.description.referencesMiciński T., O spuściźnie duchowej, „Życie” 1899, nr 7.pl
dc.description.referencesMiciński T., Przemówienie na wieczorze inauguracyjnym Zjednoczenia (młodzieży postępowej w Krakowie), w: T. Linkner, Z juweniliów Tadeusza Micińskiego, Gdańsk 2016.pl
dc.description.referencesMiciński T., Straceńcy, w: tegoż, Do źródeł polskiej duszy, Warszawa 1936.pl
dc.description.referencesMiciński T., Współczesna młodzież polska. Odczyt, w tegoż, Pisma rozproszone t. 1, red. M. Bajko i J. Ławski, wstęp, oprac. i przyp. M. Bajko, W. Gutowski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesListy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914, w opracowaniu Jerzego Illga, w książce pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Studia o Tadeuszu Micińskim, Kraków 1979.pl
dc.description.referencesPigoń S., Listy Ignacego Maciejowskiego (Sewera) do Tadeusza Micińskiego oraz do Marii i Wacława Wolskich (wstęp), w: Miscellanea literackie 1864–1910, red. tegoż, Wrocław 1957.pl
dc.description.referencesPigoń S., Spojrzenie ku „Monsalwatowi” Artura Górskiego, w tegoż, Wśród twórców, Kraków 1947.pl
dc.description.referencesRatajska K., Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza (rozdz. „Monsalwat” Artura Górskiego. Rzecz o Adamie Mickiewiczu; „Trud” życia młodego Pigonia (Stanisław Pigoń w okresie przynależności do Eleuzis), Łódź 1998.pl
dc.description.referencesRath L., Proces Ogniska w Krakowie, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 49.pl
dc.description.referencesTynecki J., Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim, Łódź 1976.pl
dc.description.referencesTrzeba z żywymi naprzód iść!, „Ognisko” 1889, nr 3 (październik).pl
dc.description.referencesWeiss T., Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans, Warszawa 1974.pl
dc.description.referencesKorespondencja Artura Górskiego do Stanisława Pigonia 1922–1959, Rps UJ, Przyb. 228/76.pl
dc.description.referencesKorespondencji Ignacego Maciejowskiego i jego żony Marii z lat 1878–1909, Rps Ossolineum 12232/II, BN mf 33473.pl
dc.description.referencesKorespondencji Tadeusza Micińskiego z lat 1893–1902, Rps BN II 7258, mf 19409.pl
dc.description.firstpage169pl
dc.description.lastpage185pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0002-5390-3567-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kiezun_Artur_Gorski_i_Tadeusz_Micinski.pdf385,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)