REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10422
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPilch, Urszula M.-
dc.date.accessioned2021-03-17T09:17:13Z-
dc.date.available2021-03-17T09:17:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 51-69pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10422-
dc.description.abstractThe well-defined structure of his “lyrical I” reveals itself both in Miciński’s lyrical writings and in his journalism. In writings of all genres, Miciński’s idea of the “I” is that of an exceptional, supercilious personality. In his poems, uniqueness and individuality are emphasised by the use of labels, expressive nouns, numerous pompous self-descriptions along with extremely negative and degrading epithets. In his journalism, Miciński always speaks from a position of superiority. This is true both of the early Współczesna młodzież polska [The Polish Youth of Today] and of much later writings. The position of superiority is emphasized by the lyrical subject being placed in sublime or awe-inspiring sceneries, allowing the self to be displayed in its entire glory. There is also a narcissistic need to see a reflection and confirmation of oneself in someone else’s eyes. In Miciński’s case, the uniqueness of the self is a personality project that occasionally gets out of control.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectlyrical subjectpl
dc.subjectlyrical Ipl
dc.subjectjournalismpl
dc.subjectself-creationpl
dc.subjectself-controlpl
dc.title„Biorą mnie podobno za Anglika”. Tożsamość „ja” w liryce i publicystyce Tadeusza Micińskiegopl
dc.title.alternative“Apparently, They Take Me for an Englishman”. The Identity of the “I” in Tadeusz Miciński’s Lyrical Writings and Journalismpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteURSZULA M. PILCH – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Język czterech żywiołów. Kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego (Kraków 2006) oraz Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński (Kraków 2010). Współredaktorka tomu (z Anną Czabanowską-Wróbel) Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy (Kraków 2016). Wybrane nagrody i wyróżnienia: Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia, Nagroda im. Marty i Konrada Górskich (2011), dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, laureatka stypendium z Funduszu im. Stanisława Estreichera.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński, Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polskipl
dc.description.referencesBajko M., Gdziekolwiek być, widzieć i… opisywać. Miciński „wojażer-publicysta”, w: Miciński T., Pisma rozproszone, red. naukowa edycji M. Bajko, J. Ławski, t. I, Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, oprac. tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesBajko M., Tatry nad Bałtykiem. Antyurbanizm, w: tegoż, Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesCzabanowska-Wróbel A., Odbicia i powtórzenia. Młodopolski „traktat o Narcyzie”, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesFlis E., „Polskość jest wyznaniem” – Miciński w przededniu i dobie wielkiej wojny, w: Pierwsze wojna światowa w literaturze polskiej i obcej, red. E. Łoch i K. Stępnik, Lublin 1999.pl
dc.description.referencesFlis E., Adam Mickiewicz a działalność publicystyczna Tadeusza Micińskiego, w: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, red. E. Łoch, Lublin 2004.pl
dc.description.referencesFlis-Czerniak E., Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Lublin 2008.pl
dc.description.referencesGłowiński M., Narcyz i jego odbicia, w: tegoż, Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marchołt. Labirynt, Kraków 1990.pl
dc.description.referencesGutowski W., Pobliże nowoczesności… Z romantycznym dziedzictwem, w: T. Miciński, Pisma rozproszone, red. M. Bajko, J. Ławski t. II, Eseje i publicystyka 1909–1914, wstęp, oprac. tekstów i przypisy. W. Gutowski, U.M. Pilch, Białystok 2018.pl
dc.description.referencesGutowski W., Ku odzyskaniu źródeł… W stronę „życia nowego”, w: T. Miciński, Pisma rozproszone, red. edycji M. Bajko, J. Ławski, t. I, Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, oprac. tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesGutowski W., Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu, Bydgoszcz 2013.pl
dc.description.referencesGutowski W., Miłość śmierci i energia rozkładu. O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej, w: tegoż, Konstelacja Przybyszewskiego, Toruń 2008.pl
dc.description.referencesGutowski W., Natura jako źródło sacrum, w: tegoż, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.pl
dc.description.referencesGutowski W., Paradoksy sytuacji artysty w powieściach Stanisława Przybyszewskiego, podrozdział: Tragedia Narcyza czy ostateczna transgresja, w: Z problemów prozy. Powieść o artyście, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2006.pl
dc.description.referencesGutowski W., Symbolika urbanistyczna w literaturze polskiego modernizmu, w: tegoż, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesKwiatkowski J., Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, w: Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977.pl
dc.description.referencesŁawski J., Estetyka pism Tadeusza Micińskiego. Rozpoznania, w: Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski, red. naukowa M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesMatuszek G., Neuroza – histeria – narcyzm. O wiwisekcjach artysty młodopolskiego, w: Z problemów prozy. Powieść o artyście, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2006.pl
dc.description.referencesPilch U. M., Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie Słowacki – Miciński, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesPodraza-Kwiatkowska M., „Bacz, o człowiecze, co głęboka noc rzecze”. Z rozważań nad literackim doświadczeniem nocy, w: tejże, Labirynty – kładki – drogo wskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesPróchniak P., Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006.pl
dc.description.referencesSimmel G., Indywidualizm, w: tegoż, Pisma socjologiczne, wybór, oprac. i wprowadzenie O. Rammstedt, H.-J. Dahme, przekł. M. Łukasiewicz, wstęp do wyd. polskiego J. Szacki, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesStala M., Człowiek z właściwościami. (W kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski), w: Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, s. 146–151.pl
dc.description.referencesStępnik K., Tadeusz Miciński. Struktura tekstów korespondencji wojennej („Świat”), w: tegoż, Wojny bałkańskie lat 1912–1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Lublin 2011.pl
dc.description.referencesZawadzki A., Do źródeł duszy polskiej Tadeusza Micińskiego a poetyka młodopolskiego eseju, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska- Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Kraków 2004.pl
dc.description.firstpage51pl
dc.description.lastpage69pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0003-0337-1686-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
U_M_Pilch_Biora_mnie_podobno_za_Anglika.pdf397,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)