REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10334
Tytuł: Kultura ludowa w twórczości ks. Ludwika Adama Jucewicza i Jana Ludwika Żukowskiego
Inne tytuły: Liaudies kultūra kun. Liudviko Adomo Jucevičiaus ir Jano Ludwiko Żukowskio kūryboje
Autorzy: Jurkowska, Monika
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-mar-2021
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Wydawnictwo Prymat
Źródło: Zagadnienia bilingwizmu. Seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, redakcja naukowa tomu Andrzej Baranow i Jarosław Ławski, Białystok - Vilnius 2017, s. 205-222
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;28
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język”, Wilno – Szetejnie, 8–9 października 2015 r.
Abstrakt: Šiame straipsnyje pateikiama kunigo Liudviko Adomo Jucevičiaus (1810/1813–1846) ir Jano Liudviko Žukovskio (1803–1831) etnografiniuose darbuose vaizduojamų liaudies kultūros klausimų lyginamoji analizė. Darbe nagrinėjami trys klausimai: liaudies dainų reikšmė, požiūris į krikščionišką religiją bei liaudies tikėjimas ir prietarai kasdieninėje lietuvių ir lenkų kaimo kultūroje. Pateiktoje etnografinėje medžiagoje svarbus ne tik istorinis-politinis, bet taip pat ir autorių pasaulėžiūros kontekstas. Abu kūrėjai gyveno romantizmo epochoje, susidūrė su šio laikotarpio visuomeninėmis – politinėmis realijomis. Kunigas Liudvikas Adomas Jucevičius, iš vienos pusės, parodė specifinius, nepakartojamus lietuvių liaudies bruožus, iš kitos pusės, įrašė Lietuvos kultūrinį paveldą į europietiškos kultūros lobyną. Jucevičius – rusų ir lietuvių kalbų vertėjas, poetas, etnografas, Žemaičių žemės prisiminimų (Wspomnienia Żmudzi oraz Litwy pod względem starożytnych obyczajów i zwyczajów skreślone przez Ludwika z Pokiewia) autorius. Žukovskis – ne tik publicistas, politinis veikėjas, literatūros kritikas, estetas, bet ir etnografas. Abu pradėjo tuo pat metu populiarius apmąstymus tautosakos klausimais to laikmečio idealų kontekste.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: MONIKA JURKOWSKA, mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, doktorantka w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej UwB, przedstawicielka Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów UwB, pracownik UwB. Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia Bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język” (Wilno–Szetejnie 2015). Autorka m.in. artykułów: Duma i upór: o powieści „Grzechy hetmańskie” Józefa I. Kraszewskiego (2015) oraz Literatura – teologia – filozofia. O poetyckiej drodze księdza Jana Sochonia (2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10334
ISBN: 978-83-7657-293-2
978-83-63470-78-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Copyright by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język”, 8–9 października 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Jurkowska_Kultura_ludowa_w_tworczosci.pdf247,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.