REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1015
Tytuł: Проблемы обучения взрослых иностранным языкам
Inne tytuły: Teaching English to adults
Nauczanie języków obcych osób dorosłych
Autorzy: Zaniewski, Jan
Nizhneva, Natallia
Nizhneva-Ksenofontova, Nadzeya
Słowa kluczowe: Ян Заневски
Наталья Николаевна Нижнева
Надежда Леонидовна Нижнева-Ксенофонтова
age
andragogy
typology of students
memory
thinking
attention
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 231-249
Abstrakt: The work is devoted to the problem of andragogy – teaching foreign languages to adults. Modern achievements in the field of theory and practice of teaching foreign languages to this contingent are analyzed. The importance of creative approach and the actuality of this problem are emphasized. Extensive social-psychological description of adults is given. Intellectual functions of adults (thinking, attention, memory) are analyzed in detail. In conclusion, conditions and recommendations necessary for achieving the required aims and success in teaching foreign languages to this group of students are enumerated.
Praca poświęcona jest wybranemu zagadnieniu andragogiki – nauczaniu – języków obcych osób dorosłych. Analizowane są dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki nauczania języków obcych dorosłych oraz podkreśla się ważność i aktualność tego zagadnienia. Dana jest obszerna charakterystyka socjalno-psychologiczna osób dorosłych. Szczegółowo analizowane są intelektualne funkcje dorosłych (myślenie, uwaga, pamięć). W zakończeniu podane są warunki i rekomendacje niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego sukcesu przy edukacji obcojęzycznej tej populacji „uczniów”.
Afiliacja: Ян Заневски - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok
Наталья Николаевна Нижнева - Белорусский Государственный Университет, Минск
Надежда Леонидовна Нижнева-Ксенофонтова - Белорусский Государственный Университет, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1015
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.17
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Zanevski_Nizneva_Nizneva-Ksenofontova.pdf205,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.