REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10085
Tytuł: Rubajat we współczesnej literaturze rosyjskiej. (Na przykładzie twórczości Andrieja Baginskiego)
Inne tytuły: РУБАИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АНДРЕЯ БАГИНСКОГО)
Ruba’i in the modern Russian literature. (The example of the poetry of Andrei Baginsky)
Autorzy: Czerwiński, Grzegorz
Słowa kluczowe: Andriej Baginski
rubajat
poezja
literatura rosyjska
poetyka orientalna
Andrei Baginsky
ruba’i
poetry
Russian literature
Oriental poetry
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-sty-2021
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Estetyczne modele literatury rosyjskiej: estetyka i światopogląd / pod redakcją Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej, Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Białystok 2018, s. 131-146
Konferencja: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej. Estetyka i światopogląd" Białystok, 9-10 marca 2017 r.
Abstrakt: This article deals with the works of the Russian poet Andrei Baginsky (born in 1959), and the influence of Oriental poetry on his poems in particular. The author of the article presents the history of Rubai as a genre and indicates the formal qualities of this genre as deeply rooted in Oriental literature. The author focuses on the works Rubai and Quatrains (Рубаи и четверостишия) by Baginski, in which the author experimented with one of the genres of classical Persian literature.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10085
ISBN: 978-83-86064-63-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: ©Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej. Estetyka i światopogląd" Białystok, 9-10 marca 2017
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Czerwinski_Rubajat_we_wspolczesnej_literaturze_rosyjskiej.pdf262,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)