REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Typ Dokumentu Other

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 1035 do 1054 z 1105 < Porzedni   Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1997Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin. Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Antoni Mironowicz, Halina Parafianowicz, Białystok 1995, ss. 424Ruciński, Henryk--
2010Z miłości do rozumu. O etyce Arnolda Geulincxa (1624–1669), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010Usakiewicz, Joanna--
2018Zakaz reformationis in peius oraz reguły ne peius a rzetelność postępowania karnegoKowalewska-Borys, Ewa--
2018Zakończenie---
2018Zakończenie---
2018Zakres postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym a rodzaje jego rozstrzygnięć w kontekście zasady rzetelnego procesuNiegierewicz-Biernacka, Adrianna--
2018Zaskarżanie wyroków zapadłych z udziałem czynnika społecznegoKużelewski, Dariusz--
2013Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, red. Halina Karwowska, Aleksander Andrzejewski, Białystok 2013, 411 stronMaroszek, Józef--
2016Zbigniew K. Witek, Dokumenty rewindykacji polskich dóbr kultury zrabowanych przez Niemców w latach 1939–1945 z archiwum Karola Estreichera jr., największego rewindykatora w historii Europy (1939–1975), Kraków 2015, 829 stron + 4 płyty DVD i 1 CDUrwanowicz, Jerzy--
1996Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, Wydawnictwo Łódzkie, s. 229Bezzubik, Edyta--
2002Zbigniew Mikołejko, Żywoty świętych poprawione, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2000, ss. 395Guzowski, Piotr--
2013Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, Lublin 2013, 290 stronCharczuk, Wiesław--
2017Zdobycze białoruskiej emigrantologiiSiwek, Beata--
2015Zdzisław Sawicki, Znaki funkcyjne urzędników, służb i straży na ziemiach polskich XIX–XX w., Wyd. Zdzisław Sawicki, Warszawa 2015, ss. 275, il. czarn.-biał. i kol.Filipow, Krzysztof--
2020Zestawienie publikacji naukowych Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, dr. hab. Adama SadowskiegoOwczarczuk, Magdalena--
2000Ziemie dawnego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Źródła, stan badań, Międzynarodowa Konferencja Źrodłoznawczo-Historyczna, Białystok, 28 i 29 września 2000 r.Majecki, Henryk--
1998Zigmas Zinkevičius, Wostocznaja Litwa w proszłom i nastojaszczem, Vilnius 1996, ss. 387Milewski, Jan Jerzy--
2018Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Artur Krakała (eds.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. [Principles in Administrative Law. Theory, Practice, Judicature], Published by Wolters Kluwer, Warszawa 2018, pp. 826Karcz-Kaczmarek, Maria--
2008Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, ss. 473Charytoniuk-Michiej, Grażyna--
2010Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, red. G. Krasowicz-Kupis i I. Pietras OPERON Gdynia 2008, ss. 256Awramiuk, Elżbieta--