REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6409
Tytuł: Zdobycze białoruskiej emigrantologii
Inne tytuły: Zapisy: Belarusian Institute of Arts and Sciences („Запiсы”: Беларускi Iн- стытут Навукi i Мастацтва), New York – Miensk 2016, nr 38, ss. 612
Autorzy: Siwek, Beata
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 414-417
Nota biograficzna: Siwek Beata, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6409
DOI: 10.15290/bb.2017.09.32
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_9_2017_B_Siwek_Zdobycze_bialoruskiej_emigrantologii.pdf134,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.