REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7105
Tytuł: Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Artur Krakała (eds.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. [Principles in Administrative Law. Theory, Practice, Judicature], Published by Wolters Kluwer, Warszawa 2018, pp. 826
Autorzy: Karcz-Kaczmarek, Maria
Data wydania: 2018
Data dodania: 25-paź-2018
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 149-155
Afiliacja: University of Lodz
Nota biograficzna: Maria Karcz-Kaczmarek – PhD, assistant professor at the Department of Administrative Law and Administrative Science at the Faculty of Law and Administration, University of Lodz; author of numerous articles on administrative law, including professional and economic self-government as well as the legal aspects of cultural activities and monument protection; co-author of the Law Encyclopedia, the Local Government Encyclopedia and academic textbooks, completed a scientific scholarship at the University of Strasbourg, becoming acquainted with the functioning of institutions of the European Union and Council of Europe; expert in the project “Good law – efficient governance” (2014 -2015) implemented by the Ministry of Administration and Digitization under the European Social Fund.
E-mail: Mkaczmarek@wpia.uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7105
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.02.11
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4786-4872
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.