REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Miodowski, Adam

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 1 do 20 z 55  Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2003Afera wokół przewłaszczeń dóbr dojlidzkich na forum Sejmu UstawodawczegoMiodowski, Adam--
2011Aktywność polityczno-wojskowa radykalnej lewicy polskiej w rozstrzygającym okresie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec – wrzesień 1920 roku)Miodowski, Adam--
2017Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939–1945), (seria „Monografie”, t. 116), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 432, ISBN 978-83-7629-980-8Miodowski, Adam--
2021Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2021Bariery rozwoju Ligi Kobiet w okresie stalinowskim (przyczynek do badań na przykładzie dolnośląskich struktur organizacji)Miodowski, Adam; Dajnowicz, Małgorzata--
2021Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana (1945-1972)Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
1998Demokraci polscy w Rosji w latach 1917-1918Miodowski, Adam--
2015Dywersja polityczna KPRP przeciwko Wojsku Polskiemu na przełomie lat 1918/1919Miodowski, Adam--
2010Działalność polityczno-wojskowa polskich kręgów proaktywistycznych w Rosji w okresie międzyrewolucyjnym (marzec–listopad 1917 r.)Miodowski, Adam--
2020Działalność zagranicznych ruchów kobiecych w świetle publikacji „Naszej Pracy” – organu prasowego Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (1947–1949)Miodowski, Adam--
2014Działania propagandowo-dezintegracyjne „Wojskówki” KPRP w Wojsku Polskim na przełomie lat 1919/1920Miodowski, Adam--
2002Geneza ukształtowania się negatywnego stanowiska wychodźczych ugrupowań demokratycznych wobec idei polskiego wojska w RosjiMiodowski, Adam--
2022Historia kobiet. Źródła, metody, kierunki badawcze--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2012Indoktrynacja rewolucyjna w Wojsku Polskim w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości (listopad 1918–marzec 1919)Miodowski, Adam--
2011Inicjatywy polityczno-wojskowe wychodźczych ośrodków lewicy polskiej w Rosji (marzec–listopad 1917 r.)Miodowski, Adam--
2016Jeńcy austro-węgierscy w niewoli rosyjskiej w okresie przedrewolucyjnym (sierpień 1914 – luty 1917)Miodowski, Adam--
2007Koncepcja politycznego podporządkowania polskich korpusów wschodnich Radzie Regencyjnej (1917-1918)Miodowski, Adam--
2006Konflikt pomiędzy liberalnymi, a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie rewolucji lutowejMiodowski, Adam--
2016Lokalne uwarunkowania i efekty rosyjskiej polityki oświatowej na Białostocczyźnie u progu XX wiekuMiodowski, Adam--
2013Nieudana próba ustanowienia w Polsce systemu rządów sowieckich (lipiec–sierpień 1920 r.)Miodowski, Adam--