REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Poproś o kopię dokumentu: Sole imidazoliniowe z grupami nitrowymi – synteza i zastosowanie

Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich jest ograniczony, zgodnie z licencjami udzielonymi przez autorów. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac jest możliwy na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej, po wcześniejszym kontakcie z Redakcją RUB.

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel