REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9995
Tytuł: Ideowa wymowa ozdób armatnich z przełomu XVI i XVII wieku
Inne tytuły: The ideological significance of cannon ornaments from the turn of the XVI and XVII centuries
Autorzy: Łopatecki, Karol
Słowa kluczowe: artyleria XV-XVII w.
armaty
Data wydania: 2007
Data dodania: 7-sty-2021
Wydawca: Ośrodek Badań Europy-Wschodniej, Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii. Zakład Historii Nowożytnej
Źródło: Nad społeczeństwem staropolskim. T. 1, Kultura, instytucje, gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, pod red. Karola Łopateckiego i Wojciecha Walczaka, Białystok 2007, s. 249-270
Seria: Biblioteka Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej
Konferencja: Konferencja naukowa "Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIII stuleciu", Białystok 12-13 października 2005 roku
Abstrakt: The article takes up the issue of military education at the turn of the XVI and XVII centuries. It points to works of art as a factor influencing the process of shaping the desired attitudes among soldiers, contrary to the previous approach which focused on the role of punishments and awards. Cannons, the commonly available and esteemed objects in the army, served as the subject of research. Several groups of ornaments have been distinguished based on the effect they had on soldiers. These include coats of arms, inscriptions, maxims, reliefs and names. Each of these groups, in different ways, could stimulate the development of proper attitudes. However, it is necessary to emphasize that such an influence was only possible in the case of uncorrupt soldiers and could only serve as a supplement to their educational processes. An analysis of this problem allows us to take a different look at cannon ornaments, which have been considered by contemporary historians to be an unnecessary element which only raised the price of the weapon.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9995
ISBN: 978-83-925772-0-1
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Właściciel praw: Copyright © Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Lopatecki_Ideowa_wymowa_ozdob_armatnich.pdf197,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons