REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9969
Tytuł: Współczesny Uniwersytet wobec dynamiki i redefinicji tożsamości
Inne tytuły: Contemporary university in the context of dynamics and redefinition of identity
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: culture
identity
university
tasks of the university
Data wydania: 2018
Data dodania: 4-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Uniwersytet XXI wieku: nauka i lokalność: studia, pod redakcją Jarosława Ławskiego i Kamila K. Pilichiewicza, Białystok 2018, s. 211-224
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;40
Konferencja: Konferencja „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku”, Białystok 5-6 X 2017
Abstrakt: The author points to some challenges of the modern university in the context of long-standing rules of academic life (such as freedom of thought, openness to new ideas, and devotion to earnest study). He draws attention to the problem of politicization of the contemporary university, the changes of principles and values of academic life, and the redefinition of individual and institutional identity. In this context, the author formulates numerous problems that the modern university should cope with. He points out that the essence of the modern university is to create a paradigm of coexistence, a culture of peace, and development of an internal identity aimed at acquiring the awareness of otherness. It is believed that within the sphere of the university divergent thinking and parrhesia are always worth being developed. Moreover, the university should be viewed as a place where cultural differences are noticed, and where hybrid identities are promoted in the context of transcultural and transnational science.
Afiliacja: Katedra Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: JERZY NIKITOROWICZ – pedagog, profesor tytularny nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, International Academy of National Minorites Research, sekretarz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek ciał redakcyjnych i programowych czasopism: „The Educational Review”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, „Europejczycy”, a także rady Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Autor monografii: Udział dziecka w organizowaniu życia rodzinnego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987; Uczeń w sytuacjach szkolno-domowych, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, Białystok 1990; Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, Białystok 1992; Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1995; Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi, Ukrainy wobec integracji europejskiej, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9969
ISBN: 978-83-7657-368-7
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: ©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku”, 5-6 października 2017
Materiały konferencyjne (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Nikitorowicz_Wspolczesny_Uniwersytet.pdf146,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.