REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/994
Tytuł: Motywacja – prawo Yerkesa-Dodsona. Badania wstępne
Inne tytuły: Motivation – Yerkes-Dodson law
Мотивация - закон Йеркса-Додсона
Autorzy: Błońska, Ewelina
Słowa kluczowe: motivation
Yerkes-Dodson law
activation
performance
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 35-40
Abstrakt: This article aims to present the results of the research in which the influence of arousal on performing easy and difficult tasks was analyzed. For this purpose, Yerkes-Dodson law was used. There was an assumption that performance increases with physiological or mental arousal but when levels of arousal become too high, performance decreases. The subjects from the experimental group listened to music before they were given an assignment. The subjects from the control group were assigned to do their task without any arousal. The preliminary results partially meet expectations. The results from the experimental group are higher in both difficult and easy tasks than in the control group. However, because the preliminary research was conducted among a small sample of 24 individuals, it is advisable to conduct further research on a larger number of respondents.
В исследовании рассматривается эффект стимуляции на решение легких и трудных задач. Для этого использован закон Йеркса-Додсона. Предполагалось, что уровень реализации зависит от уровня возбуждения и сложности задачи, а уровень возбуждения, оптимальный для легких задач, тем выше, чем сложнее задача. Экспериментальнaя группa слушалa музыку перед решением задачи. Kонтрольнaя группa решaлa задачу без стимуляции. Результаты, полученные при исследовании, были ожидаемы. Результаты в экспериментальной группе в обеих задачaх (легкой и трудной) были лучше, чем в контрольной группе. Поскольку предварительное исследование было проведено в небольшой группе состоящей из 24 человек, желательно провести дальнейшие исследования на большем числе респондентов.
Afiliacja: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/994
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.03
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Blonska.pdf236,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.