REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9926
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŁukomska, Julita-
dc.contributor.authorNeneman, Jarosław-
dc.date.accessioned2020-12-14T13:51:54Z-
dc.date.available2020-12-14T13:51:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 4(102) 2020, s. 40-57pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9926-
dc.description.abstractPurpose – Without undertaking a comprehensive assessment of the costs and benefits of the urban sprawl, this article attempts to analyse the impact of this phenomenon on the financial standing of municipalities. Research method – We have primarily used difference-in-differences (DiD) regression analysis with refe-rence to the treatment group (suburban municipalities) and the control group (other municipalities excluding cities with county status). The research was undertaken during the years 2004-2018 and used financial data from the Ministry of Finance. Results – Urban sprawl is a beneficial phenomenon, at least in the short and medium term from the perspective of the financial standing of municipalities (which experience an inflow of new residents). It is clearly evidenced in the revenues of the budgets of suburban municipalities, i.e. an increase in both total and per capita revenues in relation to the control group. The effect of suburbanisation is also visible on the spending side, although, due to the economies of scale, current expenditures grow relatively slower than the number of inhabitants. The operating surplus of the budget per capita is increasing more rapidly in suburban municipalities compared to the control group. The same is true for municipal investment expenditures. Originality /value / implications /recommendations – In reviewing the subject literature, the issue of the impact of urban sprawl on the finances of local government units (LGU) is treated marginally and indirectly, e.g. when discussing the costs of providing local public services. This article aims to present a synthetic and quantitative review of the impact of suburbanisation on the financial position of LGU budgets, comparing the situation of suburban municipalities to other municipalities. Attracting “new” residents is a desirable strategy in the development of municipalities, hence with the current system of financing, LGUs are likely to oppose changes aimed at limiting or controlling the suburbanisation process.pl
dc.description.sponsorshipThe research has been conducted within the project “New model of urbanisation in Poland – practical implementation of the principles of responsible urbanisation and compact city (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019) co-funded by the National Centre for Research and Development within the Strategic Research and Development Programme "Social and economic development of Poland in the conditions of globalising markets” – GOSPOSTRATEG".pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectsuburbanisationpl
dc.subjectconsequences of urban sprawlpl
dc.subjectfinancial standing of municipalitiespl
dc.subjectPolandpl
dc.titleUrban sprawl and the financial standing of municipalitiespl
dc.typeArticlepl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku-
dc.identifier.doi10.15290/oes.2020.04.102.04-
dc.description.EmailJulita Łukomska: j.lukomska@uw.edu.plpl
dc.description.EmailJarosław Neneman: neneman@uni.lodz.plpl
dc.description.AffiliationJulita Łukomska - Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsawpl
dc.description.AffiliationJarosław Neneman - Faculty of Economics and Sociology, University of Lodzpl
dc.description.referencesAngrist J.D., Pischke J.S., 2008, Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton University Press, Princeton.pl
dc.description.referencesBrueckner J.K., 2001, Urban sprawl: lessons from urban economics, [in:] Gale W.G., Rothenberg Pack J. (eds.), Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, DC: Brookings Institution, Washington.pl
dc.description.referencesBurchell R., Lowenstein G., Dolphin W., Galley C., Downs A., Seskin S., Gray Still K., Moore T., 2002, Cost of sprawl – 2000, TCRP Report 74, National Academy Press, Washington, D.C.pl
dc.description.referencesEEA, 2006, Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, Report no. 10, European Commission.pl
dc.description.referencesElis-Williams D.G., 1987, The effect of spatial population distribution on the cost of delivering local services, “Journal of the Royal Statistical Society”, vol. 150(2), pp. 152-166.pl
dc.description.referencesGliwiński M., 2018, Przyczyny i skutki niekontrolowanej suburbanizacji, CEO.com.pl. Biznes w praktyce, https://ceo.com.pl/przyczyny-i-skutki-niekontrolowanej-suburbanizacji-73262, [date of entry: 07.06.2019].pl
dc.description.referencesHortas-Rico M., Solé-Ollé A., 2008, Does Urban Sprawl Increase the Cost of Providing Local Public Services? Evidence from Spanish Municipalities, „Urban Studies”, vol. 47(7), pp. 1513-1540, DOI: 10.1177/0042098009353620.pl
dc.description.referencesHumer A., Sedlitzky R., Brunner D., 2019, When does population growth pay off? A case study of suburban land consumption to assess the Lower Austrian infrastructural cost calculator, “Journal of Housing and the Built Environment”, vol. 34, pp. 331-344, DOI: 10.1007/s10901-018-09639-7.pl
dc.description.referencesIda T., Ono H., 2013, Urban sprawl and local governmental cost in Japan, The 6th Australasian Public Choice Conference, https://economics.smu.edu.sg/sites/ default/files/economics/Events/APCC2013/Papers/6Dec/4_tomoyaida.pdf [date of entry: 12.02.2020].pl
dc.description.referencesKowalewski A., Mordasewicz J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, „Samorząd terytorialny”, nr 4, s. 5-21.pl
dc.description.referencesLisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji: uwarunkowania, formy i konsekwencje, Wystąpienie na seminarium: Problematyka rozwoju obszarów miejskich, w tym obszarów metropolitalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl
dc.description.referencesLityński P., 2019, Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.pl
dc.description.referencesLityński P., Hołuj A., 2017, Urban sprawl cost: the valuation of households’ losses in Poland, “Journal of Settlements and Spatial Planning”, vol. 8, no. 1, pp. 11-35, DOI: 10.24193/02JSSP012017.pl
dc.description.referencesŁukomska J., Neneman J., 2019, Fiskalne konsekwencje rozlewanie miast – przypadek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Lublin, [w:] Szołno-Koguc J., Śmiechowicz J. (red.), Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl
dc.description.referencesŁukomska J., Neneman J., 2020, Koszty i korzyści dez-i suburbanizacji – perspektywa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gawrońska-Nowak B. (red.) Analiza zysków i strat sub/dezurbanizacji w świetle badan społecznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Kraków (w druku).pl
dc.description.referencesMcGuire T.J., Sjoquist D.L., 2002, Urban Sprawl and the Finances of State and Local Governments, [in:] Sjoquist D.L. (ed.) State and Local Finances Under Pressure, Edward Elgar, UK, USA.pl
dc.description.referencesNowak P., 2015, Eksurbanizacja współczesnych miast, „Studia Miejskie”, tom 20, s. 133-140.pl
dc.description.referencesOrfield M., 2002, American Metropolitics. The new suburban reality, Brookings Institution Press, Washington.pl
dc.description.referencesŚleszyński P., 2013, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85(2), s. 173-197.pl
dc.description.referencesŚleszyński P., 2018, Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów, „Studia KPZK”, t. 182, s. 29-80.pl
dc.description.referencesSmutek J., 2016, Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w strefie oddziaływania wielkich miast w Polsce, Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl
dc.description.referenceswww 1, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 05.04.2020].pl
dc.description.referenceswww 2, https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [date of entry: 05.04.2020].pl
dc.description.number4(102)pl
dc.description.firstpage40pl
dc.description.lastpage57pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0003-3796-7314-
dc.identifier.orcid0000-0003-0865-4706-
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2020, nr 4(102)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2020_J_Lukomska_J_Neneman_Urban_sprawl.pdf469,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)