REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9898
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzerszunowicz, Joanna-
dc.date.accessioned2020-12-01T10:51:46Z-
dc.date.available2020-12-01T10:51:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 631-651pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9898-
dc.description.abstractThe paper discusses lexical lacuanae, i.e. gaps, of referential character in a crosslinguistic and cross-cultural perspective. The brief presentation of the phenomenon of lacunarity is followed by the description of equivalence and its kinds, i.e. systematic and translational. Then the typology of systematic equivalents is characterised and the notion of translational equivalent is explained. The core part of the paper is composed of case studies, in which three Polish lexical units of lacunary character are analyzed (moher, słoik, Warszawka/warszawka) with a view of determining their systematic and translational equivalents.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectwordpl
dc.subjectreferential gapspl
dc.subjectmeaningpl
dc.subjectconnotationpl
dc.subjectculturepl
dc.subjectwyrazpl
dc.subjectluka referencjalnapl
dc.subjectznaczeniepl
dc.subjectkonotacjapl
dc.subjectkulturapl
dc.titleSemantyka i konotacje referencjalnych luk leksykalnych w perspektywie kontrastywnejpl
dc.title.alternativeMeaning and connotations of lexical referential gaps in a contrastive perspectivepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesKierowca zwyzywał pasażera od „słoików”. http://tvnwarszawa.tvn24.pl/. Dostęp: 10.02.2014.pl
dc.description.referencesInny słownik języka polskiego, 2000, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa.pl
dc.description.referencesMacmillan English Dictionary for advanced learners, 2002, ed. M. Rundell, Oxford.pl
dc.description.referencesNarodowy Korpus Języka Polskiego. http://nkjp.pl/. Dostęp: 10.04.2014.pl
dc.description.referencesOliva K. i in., 1994–1995, Polsko-český slovník, t. 1–2, Praha.pl
dc.description.referencesSłoiki warszawskie. sloiki.waw.pl. Dostęp: 12.04.2014.pl
dc.description.referencesSłownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, 2010, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Warszawa.pl
dc.description.referencesZimny R., Nowak P., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.pl
dc.description.referencesKubitsky J., 1995, Słownik polsko-szwedzki, Warszawa.pl
dc.description.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesWikisłownik: http://pl.wiktionary.org/. Dostęp: 10.04.2014.pl
dc.description.referencesWielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, 2002, ed. J. Linde-Usiekniewicz, Warszawa.pl
dc.description.referencesWielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, 2004, ed. J. Linde-Usiekniewicz, Warszawa.pl
dc.description.referencesMüldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesCieśla H., Jamrozik E., Kłos R., Wielki słownik włosko-polski. Grande dizionario italiano-polacco, t. 1, Warszawa.pl
dc.description.referencesCieśla H., Jamrozik E., Sikora Penazzi J., Wielki słownik włosko-polski. Grande dizionario italiano-polacco, t. 2, Warszawa.pl
dc.description.referencesAdamska-Sałaciak A., 2012, Between designer drugs and afterburners: A Lexicographic-Semantic Study of Equivalence, „Lexicos”, online http://lexicos.journals.ac.za/pub/article/view/5/43. Dostęp: 16.11.2012.pl
dc.description.referencesBentivogli L., Pianta E., 2000, Looking for lexical gaps, [w:] Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress, eds U. Heid et al., Stuttgart, s. 663–669.pl
dc.description.referencesBurkhanov I., 2003, Translation: Theoretical Prerequisites, Rzeszów.pl
dc.description.referencesCvilkaitė J., 2006, Lexical Gaps. Resolution by Functionally Complete Units of Translation. „Darbai ir Dienos”, No 45, s. 127–141.pl
dc.description.referencesČermák F., 2004, Text introducers of proverbs and other idioms, [w:] Phraseologismen als Gegenstandsprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung, eds C. Földes, J. Wirrer, Hohengehren, s. 27–46.pl
dc.description.referencesDagutM., 1981, Semantic „Voids” as a Problem in the Translation Process, „Poetics Today”, Vol. 2, No. 4, Translation Theory and Intercultural Relations (Summer-Autumn 1981), s. 61–71.pl
dc.description.referencesDobrovol’skij D., 2011, Cross-linguistic equivalence of idioms: does it really exist?, [w:] Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation, eds A. Pamies, D. Dobrovolskij, Baltmannsweiler, s. 7–24.pl
dc.description.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.pl
dc.description.referencesErtelt-Vieth A., 2003, How to Analyze and Handle Cultural Gaps in German Everyday Life (from the Perspective of Exchange Students). „E-Journal Interculture-Online”, No. 4, s. 1–25: http://www.interculture-online.info, dostęp: 10.04.2014.pl
dc.description.referencesGajda S., 2004, Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 21–28.pl
dc.description.referencesGłaz A., 1998, Profilowanie pojęć w tekście a jego (nie)przekładalność, [w:] Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Rokarski, Lublin, s. 185–194.pl
dc.description.referencesGrodzki E., 2003, Using Lacuna Theory to Detect Cultural Differences in American and German Automotive Advertising. Frankfurt/Main.pl
dc.description.referencesJolowicz J. O., 2006, Lacuna Theory in Intercultural Communication: Focus on axiological lacunae, „Voprosy psikholinguistiki”, No. 3 (10), s. 1–16.pl
dc.description.referencesKade O., 1968, Zufall und Gesetmässigkeit in der Übersetzung, Leipzig.pl
dc.description.referencesLakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung, 2006, Hrg. I. Panasiuk, H. Schröder, Berlin.pl
dc.description.referencesLehrer A., 1970, Notes on lexical gaps. „Journal of Linguistics”, No. 6 (2), s. 257–261.pl
dc.description.referencesLehrer A., 1974, Semantic fields and lexical structure, Amsterdam.pl
dc.description.referencesLewicki R., 1993, Konotacja obcości w przekładzie, Lublin.pl
dc.description.referencesMarkovina I., 1993, Interkulturelle Kommunikation: Eliminierung der kulturologischen Lakunen. Sprache, Kultur, Identität: Selbst- und Fremdwahrnehmungen in Ost- undWesteuropa. Hrg. A. Ertelt-Vieth, Frankfurt/Main, s. 174–178.pl
dc.description.referencesMała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa.pl
dc.description.referencesPanasiuk I., 2005, Kulturelle Aspekte der Übersetzung: Anwendung des ethnopsycholinguistischen Lakunen-Modells, Münster.pl
dc.description.referencesPanasiuk I., 2009, Definition of the Lacuna Phenomenon in the Theory of Translation. „Voprosy psikholinguistiki”, 3 (10), s. 42–46.pl
dc.description.referencesPotent M., 2009, „Lęk i drżenie” – emocje wywołane przez skojarzenia ze starością (na podstawie wypowiedzi licealistów), [w:] Rejestr emocjonalny języka, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce, s. 157–164.pl
dc.description.referencesSard H., 2006, Examples of Lacunae Tension in the American Perception of Russian Culture (Through Analysis of Art Films), [w:] Lakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung, Hrg. I. Panasiuk, H. Schröder, Berlin, s. 267–271.pl
dc.description.referencesSarnowski M., 1991, Deminutivum jako znak ironii, [w:] Język a Kultura, t. 3: Wartości w języku i kulturze, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 41–50.pl
dc.description.referencesSchröder H., 2006, „Lacunae” and the Covert Problems of Understanding Texts from Foreign Cultures, [w:] Lakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung, Hrg. I. Panasiuk, H. Schröder, Berlin, s. 72–84.pl
dc.description.referencesSłownik dydaktyczny terminologii translatorycznej, 1991, red. nauk. Ju. Lukszyn, Warszawa.pl
dc.description.referencesSorokin Ju., Markovina I., 1989, Nacional’no-kul’turnaja specifika chudožestvennogo teksta. Konspekt lekcij, Moskva.pl
dc.description.referencesSternin I., Sternina, M., 2003, Russian and American Communicative Behaviour, Voronezh.pl
dc.description.referencesSzerszunowicz J., 2013a, Lakunarność jednostki Matka Polka a jej dwujęzyczny opis słownikowy, „Prace Językoznawcze” XV/2, s. 69–82.pl
dc.description.referencesSzerszunowicz J., 2013b, On Lacunae in Contrastive Phraseology, [w:] Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt. Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact, eds M. Fabčič, S. Fiedler, J. Szerszunowicz, Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha, s. 161–175.pl
dc.description.referencesSzerszunowicz J., 2014, Lacunary Jokes as a Translation Problem, [w:] Scala Naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, eds A. Baran, L. Laineste, P. Voolaid, Tartu, s. 305–322.pl
dc.description.referencesTaylor Ch., 1998, Language to Language. A practical and theoretical guide for Italian/English translation, Cambridge.pl
dc.description.referencesTurunen N., 2006, Feststellung von Lakunen im finnischen Russischunterricht, [w:] Lakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung, Hrgs I. Panasiuk, H. Schröder. Berlin, s. 260–266.pl
dc.description.referencesTerminologia tłumaczenia, 2006, red. nauk. J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M.C. Cormier, Poznań.pl
dc.description.referencesTezaurus terminologii translatorycznej, 1993, red. nauk. J. Lukszyn, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesVinay J., Darbelnet J., 1957, Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Paris.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., 1992, Semantics, Culture and Cognition, New York–Oxford.pl
dc.description.referencesWipprecht C., 2005, The concept of ‘field’ and ‘gap’. Norderstedt.pl
dc.description.referencesWitaszek-Samborska M., 2005, Studia nas słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.pl
dc.description.firstpage631pl
dc.description.lastpage651pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Szerszunowicz_Semantyka_i_konotacje_referencjalnych_luk_leksykalnych.pdf207,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)