REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9843
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSokólska, Urszula-
dc.date.accessioned2020-11-25T09:17:33Z-
dc.date.available2020-11-25T09:17:33Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 337-350pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9843-
dc.description.abstractThe aim of the paper is to describe verb categories constituting a significant element of literary text modeling. The following characteristics are discussed: the aspect, the categories of time and person influencing the degree of literary text dynamisation. Attention is also paid to the relations of verbs with other parts of speech, which reflect various features and text combinations determining the creation and the reception of texts.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectdynamizationpl
dc.subjectconjugationpl
dc.subjectstyle creative elementpl
dc.subjectverb aspectpl
dc.subjectthe category of personpl
dc.subjectdynamizacjapl
dc.subjectkoniugacjapl
dc.subjectelement stylotwórczypl
dc.subjectaspekt czasownikapl
dc.subjectkategoria osobypl
dc.titleFormy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiegopl
dc.title.alternativeVerbal forms and dynamization of a literary textpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAsnyk A., 1995, Poezje zebrane, Toruń.pl
dc.description.referencesAsnyk A., 1993, Wybór poezji, Kraków.pl
dc.description.referencesAsnyk A., 1999, Liryki najpiękniejsze.pl
dc.description.referencesChoromański M., 1979, Zazdrość i medycyna.pl
dc.description.referencesDygasiński A., 1956, Zając, [w:] tenże, Nowele i powieści, wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. Z. Jakubowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesLeśmian B., 2010, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.pl
dc.description.referencesMickiewicz A., 1975, Wiersze, Warszawa.pl
dc.description.referencesMickiewicz A., 1982, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, Warszawa.pl
dc.description.referencesMiłosz Cz., 1987, Wiersze, t. I, t. II, Kraków.pl
dc.description.referencesMiłosz Cz., 2002, Druga przestrzeń, Kraków.pl
dc.description.referencesOrzeszkowa E., 1973, Gloria victis, [w:] taż, Opowiadania, Warszawa, s. 445–477.pl
dc.description.referencesPawlikowska-Jasnorzewska M., 1993, Poezje zebrane, opracował A. Madyda, tom 1, Toruń.pl
dc.description.referencesPawlikowska-Jasnorzewska M., 1994, Poezje wybrane, t. I, t. II Toruń.pl
dc.description.referencesPoezja epoki pozytywizmu I – Adam Asnyk, 1976, Wrocław.pl
dc.description.referencesPrzerwa-Tetmajer K., Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesKurkowska H., Skorupka S., 2001, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.pl
dc.description.referencesMiodońska-Brookes, Kulawik, Tatara, 1978, Zarys poetyki, Warszawa.pl
dc.description.referencesPajdzińska A., 2001, Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin.pl
dc.description.referencesPisarkowa K., 1994, Rozbiór językowy „Rozpoczętej opowieści” Wisławy Szymborskiej, [w:] taż, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków, s. 127–136.pl
dc.description.referencesPuzynina J., 1990, Słowo Norwida, Wrocław.pl
dc.description.referencesSkubalanka T., 1988, Stylistyczna akomodacja kategorii fleksyjnych, [w:] Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, red. T. Skubalanka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 19–27.pl
dc.description.referencesSkubalanka T., 1991, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin.pl
dc.description.referencesSławkowa E., 1993, „Chcę od mojego pisania nabrania życia otoczenia”. O funkcji konstrukcji znominalizowanych w strukturze tekstów Mirona Białoszewskiego, [w:] Język Artystyczny, t. 8, red. B. Witosz, A. Wilkoń, Katowice, s. 36–48.pl
dc.description.referencesSokólska U., 2006, Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 6, Białystok, s. 111–124.pl
dc.description.referencesSokólska U., 2010, O sposobach wyrażania ekspresji w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej, [w:] taż, Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok, s. 169–192.pl
dc.description.referencesTabakowska E., 1998, Bliżej wiersza: gramatyka kognitywna jako narzędzie interpretacji tekstu poetyckiego (na przykładzie „Miniatury średniowiecznej” Wisławy Szymborskiej), [w:] Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin, s. 9–20.pl
dc.description.referencesWilkoń A., 1988, Funkcje kategorii czasu i aspektu w tekstach artystycznych, [w:] Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, red. T. Skubalanka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 9–17.pl
dc.description.referencesWyka K., 1969, O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944–1967, Warszawa.pl
dc.description.firstpage337pl
dc.description.lastpage350pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
U_Sokolska_Formy_czasownikowe_a_dynamizacja_tekstu_literackiego.pdf155,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.