REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9833
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWierzbicka-Piotrowska, Elżbieta-
dc.date.accessioned2020-11-20T11:34:19Z-
dc.date.available2020-11-20T11:34:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 185-202pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9833-
dc.description.abstractThe article presents the logical, linguistic and cultural analysis of the notion of “window”, as a point of departure in reconstructing the meaning of the lexeme “window” which has three groups of features: 1) features creating semantic oppositions of a systemic nature, which include being a hole cut in a wall at the level of human waist, letting in light, and making it possible to ventilate the room and watch what is going on outside; 2) cognitive features, which are reflected in linguistic facts but which are not of a distinctive character and as such not forming a system – for example, the functional resemblance between the window and the eye, a certain shape, and a positive assessment by people; 3) cultural features, a result of the assigning to the window of certain symbolic meanings (e.g. being a sign of human presence or a sign of longing for freedom) and secondary functions (e.g. witnessing courtship situations).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectwindowpl
dc.subjectlexemepl
dc.subjectmeaningpl
dc.subjectgenes proximumpl
dc.subjectdifferentia specificapl
dc.subjectcognitive definitionpl
dc.subjectoknopl
dc.subjectleksempl
dc.subjectznaczeniepl
dc.subjectrodzaj nadrzędnypl
dc.subjectcechy gatunkowepl
dc.subjectdefinicja kognitywnapl
dc.titleOkno w języku i w kulturze, czyli jedno słowo, dwie metody opisu i trzy interpretacjepl
dc.title.alternativeWindow in language and in culture: as a word, two description methods and three interpretationspl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesAjdukiewicz K., 1985, Język i znaczenie, [w:] Język i poznanie, t. 1, Warszawa.pl
dc.description.referencesAnusiewicz, 1990, Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie, „Etnolingwistyka” 3, s. 95–141.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 169–183.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 1991, Miejsce hiperonimu w definicji leksykograficznej, [w:] Words are Physisiants for an Ailing Mind. Księga ku czci prof. A. Bogusławskiego, red. M. Grochowski, D. Weiss, München, s. 45–50.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku, „Studia Etnolingwistyczne”, Lublin.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 2014, Ankieta jako pomocnicze narzędzie rekonstrukcji językowego obrazu świata, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. I. Bielińska Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin.pl
dc.description.referencesBrückner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesGrochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1998, O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych, [w:] Język a kultura, t. XII, red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński, Wrocław, s. 109–115.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 2014, O dwóch typach badań semantycznych, „Prace Filologiczne”, s. 123–140.pl
dc.description.referencesGrześkowiak R., 2008, Okno Cyceryny: wymiary i głębia, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa, s. 9–37.pl
dc.description.referencesInny słownik języka polskiego, 2000, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa.pl
dc.description.referencesKardela H., 2011, Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie?, „Biuletyn PTJ”, t. LXVII, s. 51–70.pl
dc.description.referencesKleiber G., 2003, Semantyka prototypu – kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków.pl
dc.description.referencesLippmann W., 1922, Public Opinion, New York.pl
dc.description.referencesMała encyclopedia logiki, 1988, Wrocław.pl
dc.description.referencesMikołajczuk A., 2009, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.pl
dc.description.referencesMosiołek-Kłosińska K., 1992, Stereotypy psa zawarte w języku polskim, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 301–304.pl
dc.description.referencesNiebrzegowska S.,1999, Czart złoto na bagnach suszy. Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji ludowej, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata, red. T. Simonides, Opole, s. 293–303.pl
dc.description.referencesNowicka-Jeżowa A., 1984, Staropolskie padwany na dobranoc. (Z problematyki literackiej sarmatyzmu), „Ruch Literacki” 25 nr 5–6, s. 367–380.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/pl
dc.description.referencesWarsz.: Słownik języka polskiego, 1900–1927, J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I–VIII, Warszawa.pl
dc.description.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, 1996, red. B. Dunaj, Warszawa.pl
dc.description.referencesSłownik stereotypów i symboli ludowych, 1996–2012, red. J. Bartmiński, Lublin.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, 1958–1969, W. Doroszewski (red.), t. I–XI, Warszawa 1958–1969; CD-ROM. Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesTabakowska E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.pl
dc.description.referencesTokarski R., 2006, Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, „LingVaria”, nr 1, s. 35–44.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., 1993, Nazwy zwierząt, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, s. 251–267.pl
dc.description.referencesZiomek J., 1990, Retoryka opisowa, Warszawa.pl
dc.description.firstpage185pl
dc.description.lastpage202pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Wierzbicka_Piotrowska_Okno_w_jezyku_i_w_kulturze.pdf164,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.