REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9829
Tytuł: Zapożyczenia leksykalne z języków romańskich w polskiej publicystyce ekonomicznej drugiej połowy XIX wieku
Inne tytuły: Lexical borrowings from Romance languages in Polish economic articles in the second half of the 19th century
Autorzy: Szczepankowska, Irena
Słowa kluczowe: language of the Polish 19th century press
economic lexis
Romance borrowings
Data wydania: 2020
Data dodania: 20-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 20, 2020, s. 317-331
Abstrakt: Attention was focused on 19th century economic terms of Romance origin, used in the Polish press dedicated to economic matters. These are mainly names acquired from French (also via German), popularised in the 19th century, or words previously borrowed from Latin, but gaining new economic references under the influence of associated and similar Gallicisms. A less abundant, but noticeable layer of Romanisms in economic journalism, are loanwords from Italian, which are internationalisms, mainly preserved, also in the borrowing languages, in their original form. Polonised Italianisms were first assimilated in French (sometimes also in German). This article analyses assimilation methods of foreign common names, such as: phonetic, spelling and inflectional adaptation, replication of foreign morphological and phraseological structures using native formative elements, semantic specialisation of certain names of Latin origin under the influence of related French or Italian lexemes.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: i.szczepankowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9829
DOI: 10.15290/baj.2020.20.24
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1056-606X
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2020, nr 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_20_2020_I_Szczepankowska_Zapozyczenia_leksykalne_z_jezykow_romanskich.pdf140,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons