REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9813
Tytuł: Wychowanie przez słownik (na przykładzie słownika pojęć religijnych dla dzieci B. Boguszewskiej)
Inne tytuły: Upbringing based on a dictionary (using the example of a dictionary of religious terms for children by B. Boguszewska)
Autorzy: Nowak, Małgorzata
Słowa kluczowe: children’s dictionary
pedagogical dimension of a dictionary
persuasiveness
educational character
Data wydania: 2020
Data dodania: 19-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 20, 2020, s. 177-188
Abstrakt: This article contains deliberations on the pedagogical dimension of Ilustrowany słownik katechetyczny (ISK) by Beata Boguszewska addressed at children of early school age, their parents and catechists. In an analysis of source, categories indicated in that context by Bogusław Nowowiejski, i.e. pure theory of law, encyclopaedic learning, educational character and persuasiveness, were used as verifiers of pedagogical dimension of the lexicon. Despite the fact that ISK had all the above mentioned properties, in the pedagogical aspect mainly open persuasiveness and educational character have become active. A high degree of persuasiveness of the ISK, compliant with the objectives of the dictionary in abstracto intended for children and youth, should be treated as its characteristic feature.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: madano@kul.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9813
DOI: 10.15290/baj.2020.20.14
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5248-9130
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2020, nr 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_20_2020_M_Nowak_Wychowanie_przez_slownik.pdf113,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons