REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9714
Tytuł: Wyrażanie ilościowego aspektu istnienia świata w tekście urzędowym (na przykładzie Sprawozdania NIK)
Inne tytuły: Quantification in official administrative publications. The case of NIK (Supreme Audit Office) report
Autorzy: Nowosad‑Bakalarczyk, Marta
Słowa kluczowe: category of quantity
quanstitative oppositions
exponents of quantity
official text
kategoria ilości
opozycje ilościowe
wykładniki ilości
tekst urzędowy
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 197-218
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The present study is based on the tenet that human cognitive activity is closely linked with the use of natural language. Therefore, the field of inquiry is broadened to cover not only linguistic forms but also the concepts these forms signify, as well as the elements of reality captured through these concepts (or conceptualizations). The category of quantity is thus treated here as a linguistic representation of the quantitative aspect of worldview. The present description of this category links two approaches: semasiological (a characterization of the quantity‑expressing language units) and onomasiological (a survey of the linguistic mechanisms of quantification, and the concepts or subcategories that organize the qunatitative projection of reality). The analysis concerns a sample official administrative report: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku (Supreme Chamber of Control Annual Report 2006). Attention is only paid to the quantitative portrayal of entities linked through criss‑crossing relations of ‘one’ – ‘more than one’, ‘whole’ – ‘part’, ‘much/many’ – ‘little/few’. The nature of the content linked with these notions is characteristic of the quest for precision, typical of official administrative discourse, as well as with the communicative intention of the genre in question, i.e. the report.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie
URI: http://hdl.handle.net/11320/9714
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Nowosad-Bakalarczyk_Wyrazanie_ilosciowego_aspektu_ istnienia_swiata.pdf257,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.