REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9713
Tytuł: Wyrażanie drwiny w idiolekcie Andrzeja Sapkowskiego (na podstawie Trylogii husyckiej)
Inne tytuły: Expressing taunt in Andrzej Sapkowski’s idiolect (based on the Hussite Trilogy)
Autorzy: Muszyńska, Joanna
Słowa kluczowe: Trylogia husycka [Hussite Trilogy]
Andrzej Sapkowski
idiolect
to taunt
metacomment
intonation
Trylogia husycka
idiolekt
drwić
metakomentarz
intonacja
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 185-196
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The aim of the author of the text is analysis of the specific feature of idiolect used by Andrzej Sapkowski – metacomments like taunted / was taunting / he said with a sneer (taunt) in his voice, introducing negative statements made by the characters as well as the function of these metacomments. Parentheses, periphrastic, judging and/or interpreting comments sometimes with additional information about the sound layer of an expression are typical for Sapkowski’s idiolect. Selection and large frequency of parenthetical comments including taunt may be related to the choice of topic and historical background. The metacomments help qualify expressions as a particular type. They have similar function, as intonation in speech; they decrypt a negative attitude towards the recipient‑an object of taunt. Reference to taunt as an act of speech and an evaluation act allows Sapkowski to dynamically play situations, characterize negative characters, as well as indicate the complicated relations between the supporters, enemies, old and new allies. Fact that person1 taunts something / person2 on some basis [in some way] informs us about the position of person1 and person2 in the fictional world.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9713
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Muszynska_Wyrazanie_drwiny_w_idiolekcie_Andrzeja_Sapkowskiego.pdf190,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.