REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9702
Tytuł: Metaforyczny język analityków finansowych na przykładzie komentarzy giełdowych publikowanych w Internecie
Inne tytuły: Financial analysts’ metaphorical language through the example of stock exchange comments published on the Internet
Autorzy: Czerwińska, Eliza
Słowa kluczowe: cognitive linguistics
conceptual metaphor
economic language
stylistics
professional language
językoznawstwo kognitywne
metafora pojęciowa
język ekonomiczny
stylistyka
profesjolekt
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 65-84
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: In this paper an attempt was made to reconstruct image schemes describing selected phenomena in texts written by representatives of the occupational group of stock exchange analysts. The author separated and discussed schemes based on the following source domains: HUMAN (MARKET IS HUMAN, COMPANIES ARE HUMANS), PASSIVE MOVEMENT DOWN (STOCK MARKET IS SUBJECT TO GRAVITY, STOCK MARKET RATES ARE SUBJECT TO GRAVITY, STOCK MARKET INDEXES ARE SUBJECT TO GRAVITY, STOCK MARKET IS A PULLED DOWN OBJECT, STOCK MARKETS RATES ARE PULLED DOWN OBJECTS, STOCK MARKET IS A PULLED DOWN OBJECT), LIQUID (MONEY IS LIQUID, COMPANIES ARE LIQUIDS, CAPITAL IS A FLOATING OBJECT). Unclear stylistic status of the discussed texts was highlighted, since we have here to do with an act of communication between the sender – a professional, and the recipient – an unprofessional. The analysed material cannot be therefore considered as an instance of professional language; it seems more appropriate to qualify it for a quasi‑specialized, mixed or hybrid variant.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9702
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Czerwinska_Metaforyczny_jezyk_analitykow_finansowych.pdf214,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.