REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9694
Tytuł: Rozrządzenie przedsiębiorstwem w formie zapisu windykacyjnego
Inne tytuły: The special bequest of the enterprise
Autorzy: Fiedorowicz, Anna Maria
Promotor(rzy): Mróz, Teresa
Słowa kluczowe: zapis windykacyjny
przedsiębiorstwo
sukcesja pokoleniowa przedsiębiorstwa osoby fizycznej
special bequest
enterprise
succession in natural person's enterprise
Data wydania: 7-lip-2020
Data dodania: 2-lis-2020
Abstrakt: Rozrządzenie przedsiębiorstwem w formie zapisu windykacyjnego, powinno ułatwić wymianę pokoleniową osób prowadzących przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie prawne o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym, bowiem obecnie wyraźnie dostrzegany jest problem sukcesji pokoleniowej przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. Sama konstrukcja normatywna zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem niespotykanym w dotychczasowym polskim prawie spadkowym. Można stwierdzić, że zapis windykacyjny to instytucja hybrydalna, łącząca cechy zapisu o skutkach rzeczowych z odpowiedzialnością zapisobiercy za długi spadkowe. Wydaje się, że w tej sytuacji warto dokonać analizy konstrukcji prawnej zapisu windykacyjnego, nie tylko ze względu na nową regulację prawną, ale także z uwagi na znaczenie gospodarcze i społeczne przedmiotu zapisu windykacyjnego, którym jest przedsiębiorstwo. Można je potraktować jako dobro szczególne w młodej gospodarce rynkowej. Uchwalenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym otworzyło możliwość dalszego ułatwiania sukcesji pokoleniowej przedsiębiorstw. Instytucja zarządcy sukcesyjnego niewątpliwie stwarza szansę na zachowanie ciągłości działalności gospodarczej. Niemniej jednak, w przypadku ustanowienia zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa, można byłoby uzyskać podobne efekty, przy modyfikacji aktualnych przepisów.
The special bequest of the enterprise should allow generation's exchange in business. It's economic and social important law regulation. Generation succession in natural person's enterprise is current problem. The normative construction of the special bequest of the enterprise is a new regulation on polish inheritance law. It can be said that the special bequest is a hybrid institution. It has got an elements of a gift with material effects and responsibility of inheritance debts. It is worth take an analysis of legal construction of the special bequest as a new regulation. As well economic and social significance the special bequest of the enterprise is important to analyzing. The enterprise is special property in young economy. The act on the succession management open possibilities to help generation succession in business. The succession manager give a chance to keep an continuity of sole proprietorship. However, using the special bequest of the enterprise, similar effects could be achieve with modification of current law.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/9694
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
AM_Fiedorowicz_Rozrzadzenie_przedsiebiorstwem_w_formie_zapisu_windykacyjnego.pdf1,58 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.