REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/951
Tytuł: Ile loży masońskiej w "loży masońskiej"? Uzupełnienia do historii budynku przy ul. Kilińskiego 16 - siedziby Książnicy Podlaskiej
Inne tytuły: How much of Masonic Lodge in the "Masonic Lodge"? A footnote to the history of Książnica Podlaska's premises - 16 Kilińskiego Street
Autorzy: Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: Białystok - historia
Białystok - masoneria
Białystok - ulica Kilińskiego 16
Kopel Halpern
Chrystian Samuel Hoenigke
Izaak Zabłudowski
Białystok zabytki
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Dawid Kempner
Falk Kempner
architecture
history
regionalism
freemasonry
Data wydania: 2013
Data dodania: 8-kwi-2014
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Bibliotekarz Podlaski, 2013, t. 27, nr 2, s. 127-144
Abstrakt: Artykuł omawia najwcześniejsze dzieje zabytkowego budynku przy ul. Kilińskiego 16 (obecnej siedziby Książnicy Podlaskiej), w świetle nowo odkrytych materiałów źródłowych, przechowywanych w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Odnalezione źródła informują, że budowniczy domu, Chrystian Samuel Hoenigke, wydzierżawił od parafii katolickiej plac celem zbudowania na nim domu gościnnego. Taka geneza powstania budynku wyklucza dotychczasowe ustalenia, że zbudowano go jako siedzibę białostockiej loży masońskiej "zum goldenen Ring". Przypuszczalnie stosowane do dziś określenie budynku "lożą masońską" wynika z faktu, że jego właściciel był w latach 1817-1821 aktywnym uczestnikiem wileńskich lóż masońskich. Praca jest uzupełnieniem i rozwinięciem artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego" z. 19, 2013.
The author presents the history of one of Białystok's most characteristic buildings - Książnica Podlaska's premises, 16 Kilińskiego Street. The article reviews the building's rich documentation, its fascinating history, and - most importantly - it revises some popular fallacies: for example, the claim that the building used to be the Masonic Lodge's premises. In his examination, the author draws on the tradition of historical investigation, contemporary regionalism and theory of geopoetics.
URI: http://hdl.handle.net/11320/951
ISSN: 1640-7806
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BibPodl_27.pdf3,54 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons