REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9489
Tytuł: Modyfikacje porównań utartych i indywidualnych w twórczości Jana Parandowskiego
Inne tytuły: Modification of wide accepted and individual comparisons in Jan Parandowski's output
Autorzy: Joka, Maria
Data wydania: 2005
Data dodania: 25-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 5, 2005, s. 7-19
Abstrakt: On the basis of analyzed material I claim that Jan Parandowski uses modification of a wide accepted and individual comparisons in his output. Author interferes in various ways into the lexical structure of phraseologies he enlarges it with new constituents (developing innovations), distinguishes particular elements of connections (exchanging innovations) and reduces some permanent components (shortening innovations). Author modifies grammatical structure of a part of phraseology’s over the word building range, also syntax and inflexion, more than once (adjusting innovations). Jan Parandowski has a fascination for language as a material of many alternatives he doesn’t recall his own utterances automatically and his transformations in a range of individual comparisons prove that certainly.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9489
DOI: 10.15290/baj.2005.05.01
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2005, nr 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_5_2005_M_Joka_Modyfikacje_porownan_utartych_i_indywidualnych.pdf1,69 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.