REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9479
Tytuł: Eponimy wśród neologizmów współczesnej polszczyzny
Inne tytuły: Eponyms among neologisms of contemporary Polish language
Autorzy: Witaszek-Samborska, Małgorzata
Data wydania: 2006
Data dodania: 24-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 6, 2006, s. 163-172
Abstrakt: The article presents eponyms, that is words created from proper nouns, within neologisms that occur in contemporary Polish language. Over 420 eponyms excerpted from the lexicon New Polish Vocabulary. Materials from the Press of 1993 – 2000 edited by Teresa Smolkowa (Krakow 2004-2006) provide material basis of the article. Its author shows eponyms present in all types of neologisms – amongst word forming constructions, borrowings, neo-semanticisms and neo-phraseologisms. Moreover, she analyzes participation of individual onims (antroponims, geonims, ideonims etc.) as basis of apellativization procedures
URI: http://hdl.handle.net/11320/9479
DOI: 10.15290/baj.2006.06.13
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2006, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_6_2006_M_Witaszek-Samborska_Eponimy_wsrod_neologizmow_wspolczesnej_polszczyzny.pdf1,04 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.