REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9478
Tytuł: Dziewiętnastowieczne rozstrzygnięcia ortograficzne na podstawie poradnika dla drukarzy Aleksandra Walickiego
Inne tytuły: Nineteenth century spelling decisions on the basis of the handbook for printers by Alexander Walicki
Autorzy: Strawińska, Anetta Bogusława
Data wydania: 2006
Data dodania: 24-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 6, 2006, s. 141-151
Abstrakt: The subject of the analysis in the article are selected spelling principles presented by Alexander Walicki in the work of a corrective character entitled Upominek zecerom od korektora (A Gift from a Proofreader to Typesetters). The author intended his work to fulfill a function of a model of correct spelling one should refer to in the following spelling issues: spelling of sloping vowels o and e, graphic representation of nasal sounds, graphic realizations of consonants (among other things: doubled consonants, assimilation of doubled consonants, secondary palatization), spelling words separately and together, hyphenating words and use of capital or small letters. Walicki’s decisions about orthography were illustrated by numerous examples excerpted from the analyzed dictionary and the author’s evaluating comments/remarks. The author of this article presents spelling principles discussed by Walicki in a broader context, i.e. considering them in the background of general Polish spelling standards of the second half of the XIX century.
Opis: Artykuł jest poprawioną i uzupełnioną wersją referatu wygłoszonego podczas sesji naukowej „W stulecie urodzin Haliny Turskiej - śladem jej badań naukowych" Ciechocinek-Toruń 11-13 X 2001.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9478
DOI: 10.15290/baj.2006.06.11
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2006, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_6_2006_A_B_Strawinska_Dziewietnastowieczne_rozstrzygniecia_ortograficzne.pdf1,14 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.