REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9472
Tytuł: Egzotyzacja polskich nazw własnych refleksem społecznych zmian i potrzeb
Inne tytuły: Exotization of Polish proper nouns as reflection of social changes and needs
Autorzy: Nowowiejski, Bogusław
Data wydania: 2006
Data dodania: 24-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 6, 2006, s. 63-76
Abstrakt: The author distinguishes two types of exotization: 1/ a phenomenon where Polish proper nouns are given original character, a/ mostly an extraordinary form, usually occidental sound/reading, rarely untypical word formation structure or b/ original content, that is situating proper nouns in untypical contexts, 2/ proper exotization where proper nouns are equipped with attributes of exotic marvel. Analyzing contemporary Polish propria, mainly antroponims (names, surnames, nicknames, tags) as well as zoonims and city/urban naming, the author predicts that due to still growing globalization tendencies, people’s migration, national languages internationalization, language mediatization and also traditional snobbism and linguistic fashion, a number of exotic names in Polish naming repertoire will significantly increase.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9472
DOI: 10.15290/baj.2006.06.05
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2006, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_6_2006_B_Nowowiejski_Egzotyzacja_polskich_nazw_wlasnych.pdf1,46 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.