REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9454
Tytuł: Słowotwórstwo dziewiętnastowiecznej gwary tykocińskiej
Inne tytuły: Word formation of the nineteenth century Tykocin dialect
Autorzy: Kuryłowicz, Beata
Data wydania: 2007
Data dodania: 23-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 7, 2007, s. 83-97
Abstrakt: The article presents word formation phenomena characteristic for the nineteenth century Tykocin dialect. The analyses that had been carried out showed that discrepancies with the state of a general language were apparent mostly in the word formation of nouns. A striking feature of the researched material, despite its presence in other dialects, are numerous diminutives that are quite often formed with the use of productive formants in Eastern Slavonic dialects. Moreover, the word formation of nouns revealed the greatest number of features characteristic for dialects of North-Eastern Poland.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9454
DOI: 10.15290/baj.2007.07.08
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2007, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_7_2007_B_Kurylowicz_Slowotworstwo_dziewietnastowiecznej_gwary_tykocinskiej.pdf3,53 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.