REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9382
Tytuł: Problematyka polska w działalności pisarskiej Gilberta Keitha Chestertona: historia – kultura - polityka
Inne tytuły: Polish topics in Gilbert Keith Chesterton’s literary activity: history – culture - politics
Autorzy: Czarnopyś, Ryszard
Promotor(rzy): Kieżuń, Anna
Niewiński, Łukasz (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: rozbiory
niepodległość
bolszewizm
przedmurze
felietony
partitions
independence
bolshevism
bulwark
essays
Data wydania: 28-wrz-2020
Data dodania: 18-wrz-2020
Abstrakt: Rozprawa odnosi się do podejmowania problematyki polskiej w twórczości, przede wszystkim publicystycznej Gilberta Keitha Chestertona. Poszczególne rozdziały pracy skupiają się na kolejnych etapach ‘odkrywania” Polski przez Chestertona, od nieufności po etap fascynacji Polską. Z drugiej strony, praca jest analizą stopniowego poznawania Chestertona przez krytyków literackich i czytelników. Punktem kulminacyjnym w obu tych procesach była wizyta pisarza w Polsce, kiedy witano go jako największego przyjaciela kraju i jego rzecznika. W rozprawie omawiana jest rola Romana Dybowskiego i Wacława Borowego jako filologów i krytyków literackich, którzy w największym stopniu przybliżyli sylwetkę angielskiego pisarza polskim odbiorcom.
The dissertation focuses on Gilbert K. Chesterton’s interest in Polish problems. The writer first showed his interest in matters related to Poland early in the 20th century, when there was very little chance of restoring Poland as an independent state. Chesterton devoted a number of his essays to the question of partitions of Poland in the 18th century. He blamed Prussia for taking the leading role in the process. However, he also blamed England for assisting Prussia throughout the 19th century. Later, the writer focused on the threat from bolshevism. The climax in Chesterton’s interest in Polish history and culture, was his visit to Poland in 1927.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9382
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
R_Czarnopys_Probelmatyka_polska_w_dzialalnosci_pisarskiej_Gilberta_Keitha_Chestertona.pdf
Dostęp ograniczony
1,8 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.