REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9324
Tytuł: W ciemni Susan Faludi – opowieść o wyprawie do „pomiędzy”
Inne tytuły: In the Darkroom by Susan Faludi as a Story about a Journey to “In-between”
Autorzy: Izdebska, Agnieszka
Słowa kluczowe: filial narratives
post-memory literature
biography
identity
transition
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 61-76
Abstrakt: The article analyzes In the Darkroom by Susan Faludi as representing filial narratives – biographies of a parent reconstructed and told by a son or a daughter, as well as post-memory literature – a reflection of the inherited trauma mediated by generational successors. The text demonstrates spatial entanglements in which the author’s father made his metamorphosis: from a Hungarian Jew, István Friedman, through an American photographer Steven Faludi, to a Hungarian woman, pensioner and patriot Stef´anie Faludi. Thus, the paper reconstructs the threads present in this book – a combination of geographical and historical contexts determining the individual identity choices made by each of us.
Afiliacja: Katedra Teorii Literatury, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Agnieszka Izdebska, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego (2010). Zajmuje się teorią powieści, badaniami genderowymi i ewolucją konwencji gotyckiej.
E-mail: agnieszka.izdebska@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9324
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.05
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6253-8397
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_A_Izdebska_W_ciemni_Susan_Faludi_opowiesc_o_wyprawie_do_pomiedzy.pdf156,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.